Ads Top

Gemeenten: Energieakkoord impuls voor lokale duurzame energie

Het energieakkoord biedt kansen voor gemeenten en hun inwoners voor lokale duurzame energieopwekking. “Door de lagere energiebelasting op zonne-energie en afspraken over salderen kunnen in alle gemeenten buurtcentrales ontstaan op daken, voormalige vuilstorten en andere locaties. Dit was ons belangrijkste punt aan de onderhandelingstafel,” aldus VNG-onderhandelaar en wethouder van Lochem Thijs de la Court. De VNG heeft het energieakkoord vandaag ondertekend.
Huizenbezitters konden het teveel aan zelf opgewekte duurzame energie al terugleveren aan het net en verrekenen met het eigen gebruik (het zogenaamde salderen). Dit is door het akkoord nu ook mogelijk voor energiecoöperaties en voor eigenaren van appartementen.
De la Court: “Via de Vereniging Van Eigenaren kunnen appartementenbezitters afspraken maken en profiteren van gezamenlijke zonnepanelen op het dak van het gebouw. Een energiecoöperatie maakt salderen op bijvoorbeeld scholen mogelijk. Dit kan een flinke impuls geven aan lokale duurzame energie.” Daarnaast kunnen lokale energie-initiatieven een sluitende businesscase vormen door een verlaging van de energiebelasting met 7,5 cent, een mooi resultaat.
Alle locaties en inwoners in een gebied met dezelfde en de aangrenzende viercijferige postcode kunnen gezamenlijk duurzame initiatieven ontwikkelen. De VNG had liever gezien dat de gemeentegrenzen het gebied zouden afbakenen in plaats van het beperktere postcodegebied, maar dat bleek helaas niet haalbaar.
De VNG is te spreken over de maatregelen voor de gebouwde omgeving, het tweede belangrijke onderwerp voor de VNG. De VNG zal de komende maanden het voortouw nemen om een ondersteuningsprogramma te ontwikkelen om gemeenten actief te helpen bij energiebesparing in de bestaande woningvoorraad en lokale en regionale energiebesparing en -opwekking. Het programma richt zich onder meer op energiebesparing bij eigenaar-bewoners, maatschappelijk vastgoed (schoolgebouwen) en samenwerking met de huursector.
Met het energieakkoord krijgt de 'energieke samenleving' een positieve stimulans. Lokale overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers kunnen samen werken aan een duurzame energievoorziening en energiebesparing in de (bestaande) bouw.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.