Ads Top

Gemeente en provincie Groningen dragen bij aan Energy Data Hub

De gemeente Groningen en de provincie Groningen willen een plek waar grote hoeveelheden meetgegevens over energieproductie en -verbruik door huishoudens verzameld en opgeslagen worden. Deze gegevens kunnen na verwerking en verrijking gebruikt worden voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten die het energienetwerk slimmer kunnen maken en huishoudens en andere gebruikers kunnen helpen efficienter om te gaan met (zelfopgewekte) energie. Gemeente en provincie dragen elk 12.500,- euro bij in de kosten van het project Energy Data Hub waarin het plan wordt uitgewerkt.
De energiewereld is sterk in ontwikkeling. Het aantal nieuwe kleinschalige lokale energiebronnen zoals zonnepanelen, windmolens en HRe-ketels, neemt toe. Regionale energiecorporaties, zoals Grunniger Power, bieden de mogelijkheid om goedkoop en met regionale betrokkenheid energie af te nemen en te leveren. De uitrol van slimme energiemeters in ons land maakt het mogelijk om zeer fijnmazig verbruik en opwekking te meten. Deze gedetailleerde meetgegevens bieden de basis om energiestromen lokaal en regionaal in balans te brengen. Bovendien brengen de meetgegevens de mogelijkheden om energie te besparen in kaart.
De Energy Data Hub bundelt de data van decentrale energie, slaat het op en verrijkt de gegevens voor nieuwe toepassingen bij eindgebruikers, leveranciers of netbeheerders. Een voorbeeld van een praktische toepassing van de Energy Data Hub is het realtime inzicht in het elektriciteits- en gasverbruik voor huishoudens (SlimInEnergie).
Het project Energy Data Hub wordt uitgevoerd door verschillende partijen, waaronder Getthere, i-NRG, Target Holding, Rijksuniversiteit Groningen en EnergyAcademy.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.