Ads Top

Essent verheugd met nationaal energieakkoord

Energiebedrijf Essent is verheugd dat de Sociaal Economische Raad (SER) er in geslaagd is om met de vele partijen aan tafel een breed gedragen energieakkoord te kunnen sluiten. "Essent heeft altijd gepleit voor een sectoroverstijgende benadering van de energietransitie. Dit akkoord nu legt de basis voor een stabiel energiebeleid in een internationale context. En het is een zeer belangrijke voorwaarde om investeringen aan te trekken, werkgelegenheid te creëren en duurzame groei te realiseren", stelt Erwin van Laethem, CEO van Essent.
Het nationale energieakkoord is volgens de CEO van groot belang voor de Nederlandse economie, omdat het een stabiel beleidskader biedt en langjarige duidelijkheid moet geven voor de markt.
"Essent zet de schouders onder het akkoord om het te laten slagen en roept andere partijen op dat ook te doen. De stabiliteit van het akkoord vormt de basis om de komende jaren samen met andere landen te streven naar een sterk en gecoördineerd Europees energiebeleid. Dat betekent voor ons één doel en één maatregel: een ambitieuze CO2-doelstelling voor 2030 waar we naar toe werken met een verbeterd Emissions Trading Scheme (ETS)", aldus Van Laethem.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.