Ads Top

Energieneutrale banenmotor in de bouw

De bouwsector is slechts verantwoordelijk voor 1% van het totale energieverbruik in Nederland. Gebouwen zijn daarentegen verantwoordelijk voor 30% van het totale energieverbruik. Om energie te besparen liggen er dan ook vooral kansen in het verduurzamen van bestaande gebouwen waar bouwbedrijven een belangrijke taak bij kunnen vervullen. Dit levert de bouwsector op termijn veel extra banen op. Dit stelt het ING Economisch Bureau in de vandaag verschenen energiealert.
De bouwsector gebruikt met jaarlijks 43 petajoule circa 1% van het totaal in Nederland. Het grootste gedeelte hiervan is bitumen dat gebruikt wordt voor het maken van onder andere asfalt wegen. Het energieverbruik is in de bouwsector sinds 1990 flink teruggelopen. De bouwsector gaat dus steeds efficiënter met energie om. In 2008 was de bouwproductie met ruim 35% gestegen ten opzichte van 1990 terwijl het energieverbruik slechts met enkele procenten toe nam. De energie intensiteit van de bouwproductie is dus duidelijk afgenomen. Na 2008 heeft vooral de krimp van de bouwproductie door de recessie een grote invloed op het energieverbruik waardoor de bouwsector bijna 19 PJ minder aan energie is gaan verbruiken wat gelijk staat aan een daling van 20%.
Om de CO2-uitstoot te verminderen heeft Nederland zich als doel gesteld dat in 2020 het aandeel hernieuwbare energie 16% bedraagt. De eerste stap op weg daarnaartoe, en naar het doel van 20% minder energiegebruik in 2020, is energiebesparing. Investeringen hierin zijn rendabeler dan die in bijvoorbeeld windenergie. De bedragen zijn lager en de investeringen leveren eerder resultaten op. Woningcorporaties en de vastgoedsector kunnen een grote bijdrage hieraan leveren omdat de gebouwde omgeving circa 30% van het totale energieverbruik voor rekening neemt. Van de totale 3.500 petajoule energie die Nederland jaarlijks verbruikt komt ruim 1.000 PJ voor rekening van de gebouwen.
Dat huurders, eigenaren en bouwers steeds vaker gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen voor energiebesparing, blijkt uit de in juni afgesloten deal “Stroomversnelling: 111.000 huurwoningen met nul op de meter”. Met een gemiddelde renovatieprijs van € 60.000 komt de omvang van de deal “stroomversnelling” op ruim € 6,5 miljard. Hierbij wordt een besparing per woning van € 19.000 voorzien door de industrialisatie van het bouwproces ten opzichte van een traditionele renovatie naar energieneutraal. Na de startfase komt het project echt op gang in 2017 tot en met 2020. In deze periode levert dit jaarlijks volgens het EIB bijna 2.000 extra banen in de bouw op. Daarnaast leidt het project tot innovatie in de bouwsector. Ervaringen kunnen toegepast worden op andere projecten waardoor een kostenbaten analyse dan ook eerder positief zal uitvallen.
“Inkomsten van woningcorporaties staan tot 2020 blijvend onder druk. Terugdringen van de bedrijfslasten en extra verkoopinspanningen zijn als gevolg daarvan noodzakelijk. ‘Heel belangrijk daarbij is dat corporaties gerichte investeringskeuzes maken en structurele verduurzaming van het bezit is een van de meest voor de hand liggende opties. Dat is namelijk goed voor de huurders en stakeholders zullen deze keuze alleen maar van harte ondersteunen”, aldus Ceel Elemans, sectormanager Public Sector ING. 
“Bouw- en installatiebedrijven, vooral die zich toeleggen op onderhoud, renovatie en duurzaamheid, kunnen inspelen op een toenemende behoefte aan gebouwaanpassingen door hiervoor de benodigde concepten te ontwikkelen en aan te bieden”, aldus Jan van der Doelen, sectormanager Bouw en Vastgoed ING, “Door acceptabele terugverdientijden te offreren ontstaan kansen in een geplaagde markt. Inmiddels zijn er al veel goede voorbeelden maar het grote verduurzamen moet in mijn optiek nog beginnen. Voor eigenaren van vastgoed geldt dat steeds duidelijker wordt dat duurzame en verduurzaamde gebouwen uiteindelijk waardevaster blijken maar ook beter exploiteerbaar”.Persinformatie:

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.