Ads Top

Subsidieregeling voor zonnepanelen op Stadsbedrijvenpark

B en W van Assen willen meewerken aan een plan om bedrijven op het Stadsbedrijvenpark voor een groot deel te voorzien van zonnepanelen. Het plan is in samenspraak met de ondernemers tot stand gekomen. De gemeente wil een bedrag van 200.000 euro beschikbaar stellen als bijdrage in de kosten.
Bij het plan zijn een aantal partijen betrokken. Het gaat om Parkmanagement, de Drentse Energie Organisatie (DEO) en het bedrijf Greenspread. Zij hebben een lease-constructie uitgewerkt, die bedrijven direct voordeel biedt omdat ze zelf duurzame elektriciteit opwekken tegen een  lagere prijs dan ze nu betalen voor fossiele elektriciteit.
In de praktijk komt de regeling, die in belangrijke mate tot stand kwam door de inspanningen van Parkmanagement, er op neer dat ondernemers zelf 20 procent van de kosten van de zonnepanelen betalen. De DEO neemt 50 procent voor haar rekening in de vorm van een aantrekkelijke lening. Het bedrijf Greenspread investeert 10 procent, de gemeente betaalt de resterende 20 procent. Na afloop van de lease-constructie (vijf tot twaalf jaar) gaat het eigendom van de zonnepanelen over van Greenspread naar de bedrijven. De subsidieregeling staat open vanaf 19 september aanstaande, ook voor bedrijven in het gebied die geheel zelf willen investeren. De komende weken informeert de gemeente de ondernemers over de mogelijkheden aan de regeling deel te nemen.
Voor de subsidieregeling bestaat van de zijde van de bedrijven grote belangstelling, zo bleek eerder tijdens een bijeenkomst die was belegd voor de ondernemers.
De plaatsing van de zonnepanelen is een onderdeel van het projectplan revitalisering Stadsbedrijvenpark. Gezamenlijk met ondernemers wil de gemeente de bereikbaarheid en ontsluiting van het bedrijventerrein verbeteren. Ook de kwaliteit van de openbare ruimte wordt onder handen genomen. Daarnaast worden er plannen gemaakt om panden en erven een mooiere uitstraling te geven. Verder zetten gemeente en ondernemers in op het bevorderen van wonen en werken op het Stadsbedrijvenpark. Ook willen ze duurzaamheid stimuleren en de data-infrastructuur verbeteren. De gemeenteraad stelde het projectplan in 2011 vast.
De revitalisering van het Stadsbedrijvenpark is een onderdeel van de FlorijnAs, het programma van de gemeente Assen om de stad klaar te maken voor de toekomst.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.