Ads Top

Steun waterschappen voor Energieakkoord

De waterschappen zien het vandaag getekende Energieakkoord voor duurzame groei als een belangrijke stap voorwaarts. Duurzame energie is een speerpunt in het beleid van de waterschappen en de ambities zijn hoog. Zo willen waterschappen in 2020 al minstens 40% van het eigen energieverbruik zelf duurzaam opwekken (nu ongeveer 25%). Dit is voldoende om de bevolking van een stad als Rotterdam van elektriciteit te voorzien.
Met het akkoord zet Nederland een belangrijke stap op weg naar een duurzame energietransitie. Dit is nodig voor onze economie, maar ook met het oog op de klimaatverandering die grote gevolgen heeft voor het leven in de Nederlandse delta. De waterschappen merken de gevolgen van de klimaatverandering in hun dagelijkse werk bij het aanpassen van dijken en watersystemen.
Veel rioolwaterzuiveringen worden momenteel omgebouwd tot Energiefabrieken die een overschot aan biogas, warmte en elektriciteit kunnen leveren aan gemeenten of bedrijven. Het mes snijdt aan twee kanten: deze investeringen zijn zowel duurzaam als kostenefficiënt. De bouw van deze installaties levert bovendien een bijdrage aan de lokale economie (groene groei).
Hennie Roorda, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: "Er liggen grote uitdagingen en de waterschappen leveren een substantiële bijdrage. Het terugwinnen van energie en grondstoffen uit rioolwater heeft hoge prioriteit voor de waterschappen. Door samen te werken met kennisinstellingen en het bedrijfsleven kunnen we Nederland duurzamer maken. Daarmee leveren we tevens een bijdrage aan de Nederlandse economie. Kostenefficiency en investeren in een duurzame toekomst kunnen prima samen gaan. De voordelen moeten ten goede komen aan de burger."
Ook de toepassing van andere duurzame energiebronnen wordt onderzocht (wind, zon en waterkracht). Sommige waterschapsterreinen zijn mogelijk geschikt voor plaatsing van zonnepanelen. De Unie van Waterschappen onderzoekt de voorwaarden en mogelijkheden van de nieuwe salderingsregeling van het energieakkoord, waarbij burgers een korting kunnen krijgen op de energiebelasting.
Hennie Roorda: "Het is van belang onze ogen open te houden voor nieuwe, slimme toepassingen die zich financieel terugverdienen. Met deze focus op innovatie en duurzaamheid blijft het Nederlandse waterbeheer internationaal voorop lopen, zonder concessies te doen aan veiligheid en de portemonnee."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.