Ads Top

TNO helpt verfindustrie te verduurzamen

De verfindustrie wil vergroenen. In 2030 moet tenminste de helft van de grondstoffen in hun producten van biobased oorsprong zijn, zonder aan kwaliteit in te boeten. Nu is verf nog grotendeels gebaseerd op aardolieproducten. TNO heeft samen met de branchevereniging voor de verf- en drukinktfabrikanten (VVVF) en die van de chemische industrie (VNCI) de mogelijkheden geïdentificeerd om deze ambitie te kunnen verwezenlijken.
Maatschappelijk, economisch en zelfs technisch gezien ligt vergroening voor de hand: de regelgeving stelt steeds strengere milieu-eisen, fossiele grondstoffen worden in de toekomst duurder en het is al mogelijk gebleken biobased betere producten te maken (PEF flessen) en. Ambities als deze zijn alleen te realiseren als de hele keten de handen ineen slaat: de verfindustrie, de chemische industrie en schildersbedrijven. Daarom heeft TNO bijeenkomsten georganiseerd, waarin tientallen bedrijven uit deze branches met elkaar van gedachten wisselden om kansen voor biobased coatings in kaart te brengen. De rol van TNO is de nieuwste technologische kennis over te dragen, samenwerking te bevorderen en een plan uit te stippelen waar alle partijen concreet mee verder kunnen. ‘Het gaat er niet alleen om wat technologisch mogelijk is, maar ook om haalbaarheid, acceptatie door de markt, business cases en samenwerking binnen de keten. Dat alles moet kloppen om de doelstellingen te bereiken’, zegt Corne Rentrop, TNO-expert op het gebied van coatings.
Ook de technologische uitdagingen op zich zijn al interessant, omdat de producteigenschappen van de nieuwe coatings tenminste even goed moeten zijn als de huidige. TNO heeft met de VVVF en VNCI vijf initiatieven geïdentificeerd die de komende tijd worden uitgewerkt.
Demonstreren wat er volgens de laatste stand van de techniek mogelijk is.
Biobased componenten die al op de markt zijn verder ontwikkelen tot nieuwe harsen.
De resultaten van het project ‘biobased aromatics’ hierbij betrekken.
Onderzoeken welke andere bedrijfstakken baat kunnen hebben bij de bevindingen. De verfmarkt is relatief klein, maar de uitkomsten van dit initiatief kunnen goed bruikbaar zijn voor andere producten en sectoren.
‘Biobased aromatics is een voorbeeld van een shared research program waarbij TNO en het Vlaamse onderzoeksinstituut VITO zich, in samenwerking met bedrijven, richten op de productie van bioaromaten. Aromaten zijn een belangrijke grondstof, ook voor coatings. Op dit moment zijn er nog nauwelijke bioaromaten op de markt. Het is de bedoeling deze uit biomassa te gaan maken en zo een bijdrage leveren aan de vergroening. Rentrop: ‘Dat onderzoek kan voor ons project met VVVF en VNCI een belangrijke rol spelen. We willen grondstoffen voor verf, zoals harsen, die biobased zijn. Nu zetten we aardolie om in monomeren, daarvan maken we harsen en uiteindelijk verf. We gaan experimenteren met bioaromaten die dezelfde of zelfs betere eigenschappen hebben dan de huidige monomeren.’ Ook betrekken we hierin bio-grondstoffen die op grote schaal beschikbaar zijn, maar in de huidige harsen nog niet worden toegepast.
TNO roept bedrijven binnen de verfindustrie, chemie, schilders of andere sectoren die baat kunnen hebben bij dit project op zich te melden voor deelname bij een van de vijf initiatieven. ‘Het gaat hier om preconcurrentieel onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe verbindingen in verf. Door het gezamenlijk delen van kennis kom je veel sneller tot concrete resultaten en het levert je als bedrijf een voorsprong op’, verzekert Rentrop.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.