Ads Top

Minder omzet en winst voor DELTA

Energiebedrijf DELTA realiseerde in de eerste helft van 2013 een omzet van ruim 1,05 miljard euro, een daling van 4 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2012. De brutomarge, 308,2 miljoen, was onveranderd ten opzichte van 2012. Het bedrijfsresultaat daalde met 0,6 miljoen van 27,7 naar 27,1 miljoen. Het netto resultaat kwam uit op 33,1 miljoen, tegenover een resultaat van 53,0 miljoen een jaar eerder.
De crisis laat in het energiesegment nationaal en internationaal zijn sporen na. Het afgelopen halfjaar heeft hierin geen verbetering gebracht, stelt DELTA. Ondanks het uit bedrijf nemen van een aantal centrales bleef de overcapaciteit bestaan en is de prijsdruk zelfs toegenomen.
DELTA voelt ondanks een gevarieerde opwek-mix ook de gevolgen van de lage energieprijzen en de overcapaciteit. De omzetdaling was het sterkst in het zakelijke segment, waar het effect zichtbaar was van de vorig jaar ingezette koers om op waarde te sturen in plaats van volume. Ook het faillissement van een grote multi-utility-klant in de tweede helft van 2012 had negatieve gevolgen voor de omzet in dit segment.
Het afvalsegment presteerde onder het niveau van 2012 in met name de Duitse markt als gevolg van toegenomen concurrentie en een langzame start door de lange winter, waardoor het aanbod van afval lager lag dan in 2012. De divisie Netwerken kende daarentegen een omzetstijging van 21%, door de vanuit de overheid bepaalde tariefontwikkeling voor transport van elektriciteit en gas. Verder droeg ook de uitvoering van een groot infrastructureel werk bij aan de omzetstijging.
De consumentendivisie bereikte een omzetstijging van 13 procent, onder andere door een hogere gasverkoop tijdens de koude maanden.
De huidige vooruitzichten van de energiemarkt in Noordwest-Europa zijn negatief. Het overschot aan opgesteld productievermogen, de gestegen importen vanuit Duitsland en de verminderde vraag naar energie hebben gevolgen voor de marges op conventionele opwek van elektriciteit. De duurzame energieproductie heeft voorrang bij levering op energie uit conventionele productie. Het wordt dan ook moeilijker om de vaste kosten van bestaande centrales terug te verdienen. DELTA heeft in eerdere periodes op een aantal verlieslatende energiecontracten een voorziening getroffen. Vooralsnog is het bij de huidige marktomstandigheden niet nodig aanvullende voorzieningen op de gasgestookte Sloecentrale te treffen, waar dit wel gebeurt bij vergelijkbare centrales in de Nederlandse en Europese markt. Mocht de marktsituatie echter verder verslechteren dan kan een verhoging van de opgenomen reserveringen of afboekingen op activa nodig blijken.
De verwachtingen voor het netwerksegment voor de tweede helft van 2013 zijn goed. De integratie van het infrabedrijf en het netwerkbedrijf loopt zoals gepland. Voor het eind van het jaar kunnen de eerste besparingen worden verzilverd. De afvalactiviteiten zullen naar verwachting in de tweede helft van 2013 presteren in lijn met dezelfde periode in 2012. De bestendige resultaten van waterbedrijf Evides, waar DELTA een 50% belang in heeft, vormen een belangrijke financiële pijler van de groep.
De uitvoering van lopende reorganisaties, de realisatie van de geïdentificeerde verbeteringen en kostenbesparingen en beheersing van werkkapitaal, vragen ook de komende periode de aandacht.
De resultaten uit de verschillende activiteiten zullen de negatieve resultaten in het energiesegment wellicht slechts ten dele kunnen compenseren. Eventueel te vormen voorzieningen of afwaarderingen kunnen het verwachte resultaat over het jaar 2013 negatief beïnvloeden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.