Ads Top

'Maatregelen betrouwbaarheid Rotterdams elektriciteitsnet Stedin goed op gang'

De gemeente Rotterdam en Stedin hebben begin 2012 afspraken gemaakt over extra maatregelen om stroomstoringen te voorkomen. De netbeheerder heeft wethouder Alexandra van Huffelen (buitenruimte) afgelopen maand geïnformeerd over de voortgang. Een groot deel van de beloofde acties zijn gerealiseerd of staan gepland voor uitvoering. De resultaten van de maatregelen zijn nu al merkbaar.
Stedin investeert tientallen miljoenen euro's in haar Rotterdamse elektriciteitsnetten. Onder andere door het op afstand bestuurbaar maken van verdeelstations. (ARCHIEFFOTO: © Stedin)
Alexandra van Huffelen, wethouder Buitenruimte gemeente Rotterdam: ,,Deze eerste resultaten stemmen mij positief. Stedin heeft hard gewerkt om de betrouwbaarheid van het net te verbeteren. Ik blijf hierover in gesprek met de netbeheerder en vertrouw erop dat deze lijn wordt voortgezet.’
Naar aanleiding van een onafhankelijk onderzoek van DNV KEMA en PwC heeft Stedin onder andere gewerkt aan het voorkomen van verzakking van kabels rondom transformatorstations in Rotterdam. Inmiddels zijn bij de 35 hoofdstations acties uitgevoerd om dit te voorkomen en indien nodig te herstellen. Daarnaast heeft Stedin nieuwe beveiligingsmaatregelen in het net aangebracht om het gebied bij uitval te minimaliseren en zo snel als mogelijk een omleiding in te zetten.
Deze maatregelen helpen mee om de jaarlijkse uitvalduur te verlagen. De jaarlijkse uitvalduur is het gemiddeld aantal storingsminuten per Rotterdammer. Dit getal kent positieve en negatieve uitschieters, omdat een deel van de storingen door externe factoren worden veroorzaakt. Over heel 2012 bedroeg dit 68,6 minuten en in de periode juni 2012 – juni 2013 was dit 20,6 minuten.
Ondanks de beheersmaatregelen blijven er altijd externe factoren van kracht die storingen kunnen veroorzaken zoals menselijke fouten, extreme weersomstandigheden en graafschade door derden. Het voorkomen van graafschade door derden staat hoog op de agenda in Rotterdam. In juni hield de gemeente de conferentie ‘Graafschadereductie met behulp van een bonusmalussysteem’. In samenwerking met Stedin en diverse brancheorganisaties werden drie criteria benoemd die het aantal graafschades binnen de gemeente moet verminderen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.