Ads Top

ACM: afspraak sluiting kolencentrales is nadelig voor consument

De afspraak zoals die nu is gemaakt in het Energieakkoord om gezamenlijk 5 kolencentrales te sluiten is nadelig voor de consument en levert weinig milieuvoordeel op. Die conclusie trekt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in reactie op de afspraak van enkele energiebedrijven die 5 kolencentrales vervroegd willen sluiten. De analyse van ACM is op verzoek van deze bedrijven gemaakt. ACM ziet erop toe dat bedrijven onderling geen afspraken maken die ten koste gaan van de belangen van de consument.
'Wij hebben geconstateerd dat de afspraak van de energiebedrijven leidt tot nadelen voor de consument. Door de afspraak stijgt de energierekening van consumenten omdat de productiecapaciteit wordt beperkt. Daarbij hebben wij vastgesteld dat de door partijen aangedragen voordelen voor het milieu te beperkt zijn om die nadelen te compenseren”, zegt Henk Don, bestuurslid van de Autoriteit Consument & Markt. ,,Het is aan de bij het akkoord betrokken partijen om te bezien welke maatregelen in het belang van het milieu wel mogelijk zijn. Liefst zijn dat ook maatregelen waar de consument beter van wordt.'
Door de afspraak zou ongeveer 10 procent van de Nederlandse productiecapaciteit van elektriciteit worden gesloten. De afspraak tussen energieproducenten tot sluiting van de 5 kolencentrales zou een stijging van de elektriciteitsprijs voor de consument tot gevolg hebben. ACM heeft op verschillende manieren onderzocht of de milieuvoordelen van de afspraak groot genoeg zijn om deze prijsstijging voor de consument te compenseren. Dit blijkt niet het geval te zijn. Omdat de positieve milieueffecten niet zodanig groot zijn dat zij de hogere energierekening voor de Nederlandse consument compenseren komt de afspraak zoals die nu is vormgegeven in strijd met de regels die concurrentiebeperking tussen bedrijven verbieden.
Daarbij speelt onder meer een rol dat de vermindering van de uitstoot van kooldioxide (CO2) die sluiting van de 5 kolencentrales tot gevolg zal hebben, in het huidige voorstel wordt tenietgedaan doordat de emissierechten ergens anders gebruikt kunnen worden op de Europese markt voor CO2-rechten. De uitstoot wordt dus niet verminderd maar verplaatst.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.