Ads Top

'Energieverbruik datacenters vormt een rookgordijn'

'De algemeen gebruikte maatstaf waarmee datacenters uitdrukken hoe efficiënt ze met energie omspringen, de zogenaamde PUE, schetst vaak een ernstig vertekend beeld van de werkelijkheid. Zuiniger energieverbruik door ICT-apparatuur, levert zelfs een slechtere PUE op. Wie duurzaam, efficiënt en voordelig wil hosten, moet ook het verbruik van de ICT-apparatuur zelf meten, verlagen en waarderen, stelt Enlogic, fabrikant van intelligente Power Distribution Units (iPDU´s).
De PUE (Power Usage Effectiveness) is de verhouding tussen het totale energieverbruik van een datacenter en het energieverbruik van de ICT-apparatuur waar het om gaat:

PUE = E totaal  / E ict  ≈ 1,5

”Idealiter is de PUE 1 en een reële, goede verhouding is 1,5”, zegt Mike Jansma, medeoprichter van Enlogic. ”Datacentermanagers beschouwen de PUE vaak als de magische waarde waarvan het verloop aangeeft hoe efficiënt zij met energie omspringen, minder koolstofdioxide uitstoten, operationele kosten optimaliseren en concurrentievoordeel behalen, in een duurzaam en energiezuinig bedrijfsproces. Maar wat niet deugt aan de PUE, is dat wanneer een datacenter met een zogenaamd gezonde PUE van 1,5 voortaan efficiënter met het energieverbruik van zijn ICT-apparatuur omgaat, de PUE naar een ongunstiger, hogere waarde stijgt.”
De PUE zegt dus niets over hoe efficiënt de ICT-apparatuur zelf met energie omgaat. Zo kan een datacenter met duizend inactieve servers, die staande-bij zijn om bijgeschakeld te worden bij pieken of problemen, heel goed een PUE van 1,4 hebben, waarmee dat datacenter als energiezuinig wordt beschouwd.
Als datzelfde datacenter voortaan slimmer met redundantie omgaat, daalt het energieverbruik doordat er geen of minder slapende servers meer zijn. Goed gedrag wordt dan met een onaangename verrassing beloond, namelijk met een PUE-waarde die stijgt. De PUE daalt pas mee als het overige energieverbruik van het gehele datacenter meer daalt dan die van de apparatuur. Als louter de PUE is opgenomen in de doelstellingen van de datacentermanager, vormt dat dus een foute prikkel.
 
E ICT
Wie in een datacenter een efficiënt, zuinig en duurzaam energiebeleid wil voeren, baseert zich op meer factoren dan de PUE alleen. Vooruitstrevende datacenters meten en beheren het energieverbruik van hun ICT-apparatuur met eigentijdse intelligente PDU's en presenteren het energieverbruik daarom met een combinatie van prestatiegerelateerde meetgevens en berekeningen. Alleen zo wordt het energieverbruik en de prestatie wel nauwkeurig in kaart gebracht; zijn datacenters goed in staat besparingen in energieverbruik en CO-uitstoot te realiseren; en maken zij de duurzaamheidsbelofte ook waar.
De iPDU is een klein maar belangrijk onderdeel binnen de energieketen van het datacenter. Deze biedt datacenter- en facility managers het intelligente gereedschap dat nodig is om servers efficiënt te benutten. Het is een machtig middel binnen het rack en een belangrijk instrument voor het bijhouden en bewaken van energieverbruik.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.