Ads Top

Meeste Overijsselaars kennen eigen energiegebruik

65 procent van de inwoners van Overijssel weet hoe groot hun eigen energiegebruik is. Huishoudens zijn verantwoordelijk voor een kwart van het energiegebruik in Overijssel. Bedrijven en verkeer zijn de grootste energiegebruikers in Overijssel; meer dan tweederde van de energie wordt hier gebruikt. De provincie Overijssel wil minder afhankelijk worden van energie uit aardgas, olie en kolen. In 2020 moet 20 procent van het energiegebruik uit hernieuwbare bronnen worden opgewekt. De provincie wijst grootgebruikers van energie op nieuwe vormen van energie en op het slimmer omgaan met energie zodat het gebruik daalt.
82 procent van de Overijsselaars vindt energiebesparing in huishoudens belangrijk. 65 procent weet hoe groot hun eigen energiegebruik is. Aan Overijsselaars is gevraagd welke maatregelen in het eigen huishouden zijn getroffen in 2012. De meest populaire maatregel is de aanschaf van spaarlampen, gevolgd door het lager afstellen van de thermostaat. Opvallend is dat Overijsselaars vaker "de auto laten staan" als maatregel noemen in vergelijking tot Nederlanders (respectievelijk 27% en 20%).
Het energiegebruik van huishoudens bestaat voor het grootste deel uit de verwarming van woningen met aardgas. In het stedelijk gebied wordt per huishouden minder energie verbruikt dan in het landelijk gebied. Dat heeft te maken met de grootte van de woningen en de bebouwing; in de stedelijke gebieden zijn meer flats en rijtjeswoningen dan in de landelijke gebieden. Het totale en het gemiddelde elektriciteitsgebruik is per huishouden op wijkniveau is in de Atlas van Overijssel te bekijken. Dit geldt ook voor het totale en gemiddelde gasgebruik.  
Het totale energiegebruik in 2011 in Overijssel was 110 PetaJoule. Een joule  is een maat voor energiewaarde.Bedrijven hebben in Overijssel het grootste aandeel in het energiegebruik (36%), gevolgd door verkeer en vervoer (33%) en huishoudens (25%). De opwekking van elektriciteit vindt voor meer dan de helft buiten Overijssel plaats. Er zijn weinig elektriciteitscentrales in de provincie Overijssel. De opwekking van elektriciteit is voor 6 procent verantwoordelijk voor het energiegebruik. De belangrijkste elektriciteitscentrales zijn de Harculo-centrale bij Zwolle en een warmtekrachtcentrale in Enschede. De Harculo-centrale is de laatste jaren beperkt in werking geweest. In 2011 is de productie verder verlaagd. In Overijssel is één grote afvalverbrandingsinstallatie aanwezig die groene elektriciteit opwekt, namelijk die van Twence in Hengelo (zie figuur 2 in rechterbalk).
In 2011 was 4,5 procent van het energiegebruik afkomstig uit hernieuwbare bronnen. De provincie Overijssel streeft naar 20 procent in 2020. Energiebesparing speelt daarin een belangrijke rol. Hoe minder energie we gebruiken, hoe sneller de afhankelijkheid van olie, aardgas en kolen afneemt. De provincie stimuleert daarom energiebesparing met subsidies en leningen voor huishoudens en bedrijven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.