Ads Top

Eigen Huis: geen blanco cheque voor Nationaal Energieakkoord

Vereniging Eigen Huis ondersteunt de maatregelen van het Nationaal Energieakkoord om door energiebesparing en duurzame energie te komen tot een schonere energievoorziening en vindt veel van de gemaakte afspraken verstandig. Het akkoord ondertekenen doet de vereniging echter niet. Zij wil geen vrijbrief afgeven voor toekomstige, nu nog onbekende verdere aanscherpingen waarvoor het akkoord de deur openzet.
Directeur Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis: "Het akkoord kan het fundament zijn van consistent energiebeleid in de komende jaren en brengt de besparingsdoelen een stuk dichterbij. Maar Vereniging Eigen Huis kan als vertegenwoordiger van huiseigenaren niet haar handtekening zetten onder nu nog onbekende aanscherpingen en nieuwe maatregelen die ingaan op het moment dat de brede doelstellingen onverhoopt niet lijken te worden gehaald. Dat is een blanco cheque die we niet willen uitschrijven."
Bij de totstandkoming van het akkoord zijn zo'n veertig organisaties betrokken geweest in vier deelgroepen. Vereniging Eigen Huis heeft meeonderhandeld op het deelgebied Gebouwde Omgeving. Het Nationaal Energieakkoord gaat uit van stimulering, voorlichting en hulp aan de consument om hem te bewegen tot energiebesparing. De vereniging is vooral blij met een aantal specifieke punten uit het akkoord, zoals financiële stimulering uit een revolverend fonds en het indicatieve energielabel voor woningen.
De verwachtingen in het Nationaal Energieakkoord ten aanzien van besparingen in de gebouwde omgeving zijn hoog. Er zal serieus werk moeten worden gemaakt van de stimuleringsmaatregelen. Vereniging Eigen Huis zal zich optimaal inspannen om energiebesparing voor woningbezitters te stimuleren door aanbieden van voorlichting, advies en hulp.
In het Nationaal Energieakkoord is gekozen voor een indicatief energielabel als instrument voor het vergroten van het energiebewustzijn. Vereniging Eigen Huis heeft al in 2011 een indicatief label voor alle woningen voorgesteld. In het energieakkoord is opgenomen dat woningen die nu nog geen energielabel hebben in 2014 en 2015 een dergelijk indicatief label krijgen. Daarmee wordt ook aan Europese verplichtingen voldaan. Draconische sancties op het ontbreken van een label bij verkoop van een woning , waar eerder sprake van was, zijn dan van de baan.
Het Nationaal Energieakkoord voorziet in de bouw van een groot aantal windmolens. Windmolens moeten voor woningbezitters zo min mogelijk overlast en zo veel mogelijk profijt opleveren, vindt Vereniging Eigen Huis. Het energieakkoord voorziet echter alleen in een participatieprocedure voor burgers bij grotere windmolenprojecten. Vereniging Eigen Huis vindt dat burgerparticipatie essentieel is bij alle windmolenprojecten waar bewoners op de een of andere manier hinder van kunnen ondervinden. Binnenkort onderzoekt de vereniging met het eigen initiatief 'Stukje Windmolen' hoe consumentenparticipatie zo goed mogelijk vorm kan krijgen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.