Ads Top

Europees Parlement steunt overgang naar nieuwe biobrandstoffen

Het Europees Parrlement wil het gebruik van traditionele biobrandstoffen beperken en de omschakeling naar nieuwe biobrandstoffen uit alternatieve bronnen zoals algen of afval versnellen. Het pakket maatregelen, waar woensdag over is gestemd, beoogt de CO2-uitstoot als gevolg van het gebruik van landbouwgrond voor teelt van biobrandstofgewassen te verminderen.
"Het was een moeilijk debat omdat de economische belangen zwaar wegen. Het is een technische tekst, maar met belangrijke economische en ethische implicaties", zei Corinne Lepage (ALDE, FR) die het pakket door het EP heeft geloodst. Haar resolutie is aangenomen met 356 stemmen voor, 327 tegen en 14 onthoudingen.
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de CO2-uitstoot als gevolg van de productie van traditionele biobrandstofgewassen - zoals koolzaad of mais - de voordelen van het gebruik van die biobrandstoffen deels teniet doet.
Huidige wetgeving schrijft voor dat lidstaten er voor moeten zorgen dat in 2020 ten minste 10% van het brandstofgebruik voor transportdoeleinden moet bestaan uit biobrandstof. In de tekst die woensdag is aangenomen, wil het EP dit percentage voor traditionele biobrandstoffen beperken tot 6%.
Geavanceerde biobrandstoffen, gewonnen uit algen of afval, zouden in 2020 minimaal 2,5% moeten uitmaken van het totale brandstof gebruik voor transportdoeleinden, zo stelt het EP.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.