Ads Top

Zelf stroom opwekken met Stukje Windmolen

Vereniging Eigen Huis biedt vanaf vandaag in samenwerking met De WindCentrale de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden van een windmolen en daarmee zelf stroom op te wekken. Door een 'Stukje Windmolen' te kopen wordt de consument samen met de andere kopers eigenaar van windmolen De Witte Juffer in Culemborg. De stroom die deze molen produceert wordt door Greenchoice verrekend op de stroomnota van de koper. De consument komt door deze vorm van zelf-opwek losser van energieleveranciers en draagt bij aan verduurzaming.
Vereniging Eigen Huis streeft er naar dat eigenwoningbezitters voor hun energievoorziening onafhankelijker worden van de grote energiemachten. Dit kan door zelf energie op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen, maar ook door te participeren in een windmolen. Door eigenwoningbezitters direct te laten profiteren van de opbrengsten van een molen, blijven deze niet hangen bij een kleine elite van windmolenbouwers, projectontwikkelaars en energiebedrijven. Niet iedere eigenwoningbezitter kan of wil zonnepanelen op zijn dak plaatsen. Participeren in een windmolen is een laagdrempelig alternatief om toch in eigen energie te voorzien en door schone stroom de CO2 uitstoot te verminderen.
Vereniging Eigen Huis werkt voor Stukje Windmolen samen met De WindCentrale. Deelnemers aan Stukje Windmolen kopen voor 200 euro een aandeel in de windmolen. Daarmee maken ze deel uit van de coöperatie die eigenaar wordt van windmolen De Witte Juffer in Culemborg. Dit is een bestaande molen die gegarandeerd nog 12 jaar blijft produceren. Naar verwachting levert ieder winddeel 500kWh stroom per jaar op. Deze opbrengst wordt door Greenchoice verrekend met de stroomnota. Omdat de opwek vóór de elektriciteitsmeter plaatsvindt en niet, zoals bij zonnepanelen op eigen dak erna, moet er wel over de opgewekte stroom energiebelasting worden betaald. Greenchoice verrekent ook de door de coöperatie te maken onderhoudskosten aan de molen. Doordat de molen "eigen" stroom produceert heeft de consument geen onzekerheid meer over zijn stroomprijs. Het is afhankelijk van de ontwikkeling van de stroomprijs of dat in de toekomst ook financieel voordeel biedt. Om te voorkomen dat meer wordt opgewekt dan het eigen gebruik kan maximaal 85% van het jaarlijkse stroomverbruik met Stukje Windmolen worden opgewekt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.