Ads Top

Amersfoort krijgt energie- en kunstmest leverende rioolwaterzuiveringsinstallatie

Waterschap Vallei en Veluwe gaat de rioolwaterzuiveringsinstallatie Amersfoort ombouwen tot Energie- en Grondstoffenfabriek. Het project Omzet Amersfoort transformeert de rwzi Amersfoort in een energie- en kunstmest producerende installatie met een nadrukkelijke focus op efficiency en maximale duurzaamheid. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een LIFE+ subsidie van de EU. Waterschap Vallei en Veluwe heeft de SH+E Group uit Barneveld de opdracht gegund voor het ontwerp, realisatie en het meerjarig onderhoud van het project.
Het waterschap gaat in de toekomst de rioolslibben die vrijkomen bij het zuiveren van rioolwater in Amersfoort, Soest, Nijkerk en Woudenberg centraal vergisten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Amersfoort. Hierdoor zal er meer biogas beschikbaar zijn voor het opwekken van groene stroom. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van thermische druk hydrolyse, een proces waarmee de structuren van het zuiveringsslib onder hoge druk en temperatuur gekraakt worden waardoor er nog meer biogas uit het slib geproduceerd kan worden.
Al het rioolwater van Amersfoort zal hierdoor in de toekomst energie neutraal gezuiverd worden en zal er jaarlijks een overschot van circa 2.000.000 kWh aan groene stroom aan het openbare elektriciteitsnet geleverd worden. Dit overschot van groene stroom is voldoende om circa 600 huishoudens een jaar lang van elektriciteit te voorzien.
Bij de centrale verwerking van rioolslibben op de RWZI Amersfoort komen tevens reststromen vrij die bijzonder rijk zijn aan nutriënten zoals fosfaat en stikstof. Met toepassing van de Pearl® technologie zullen deze nuttige grondstoffen jaarlijks naar schatting 900 ton hoogwaardig kunstmest opleveren. Dit product, Crystal Green®, wordt direct toegepast in de land- en tuinbouw en is in de EG geregistreerd als een meststof uit de categorie met de hoogste kwaliteit.
Waterschap Vallei en Veluwe heeft de SH+E Group uit Barneveld de opdracht gegund voor het ontwerp, realisatie en het meerjarig onderhoud van het project Omzet Amersfoort. Op 5 september tekenden de directeuren Paul Spaan (Waterschap Vallei en Veluwe) en Rick Langereis (SH+E Group) het contract, waarna zij samen een taart aansneden.
De SH+E Group werkt intensief samen met advies- en ingenieursbureau Grontmij (ontwerp), Hegeman Beton- en Industriebouw BV (realisatie) en het Canadese bedrijf Ostara (Pearl® technologie en Crystal Green® productie). De SH+E Group zal als hoofdaannemer alle installaties realiseren voor de behandeling van het slib, de thermische druk hydrolyse (Lysotherm®) en de productie van warmte- en elektriciteit uit het vrijgekomen biogas.
Omzet Amersfoort zal in 2015 operationeel zijn waarmee het waterschap dan een belangrijke stap heeft gezet in zijn ambitie en doelstelling om het rioolwater zo efficiënt mogelijk te zuiveren en daarbij een maximale terugwinning van nuttige grondstoffen te realiseren.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.