Ads Top

'Aanvullende maatregelen klimaatpakket raakt fabrikanten van voedingsmiddelen midscheeps'

Fabrikanten van voedingsmiddelen vrezen de aanvullende heffingen en enorme belastingverhoging op gas die aanstaande is als de kabinetsplannen doorgaan op Prinsjesdag. Uit een voorlopige speelveldtoets die bij verschillende typen voedingsmiddelenbedrijven is uitgevoerd, blijkt dat voor voedingsmiddelenproducenten de belastingen en heffingen met honderden procenten stijgen. Dat kan in sommige gevallen zelfs oplopen tot 700 procent ten opzichte van 2019.

Dit is een maatregel die een averechts effect gaat hebben op de verduurzaming van industrie. Branchevereniging FNLI roept aan de vooravond van het Kamerdebat over het extra klimaatpakket van het kabinet de Kamer daarom op om ondernemers die niet kunnen overschakelen naar elektriciteit omdat de infrastructuur niet op orde is, uit te zonderen van de verhoging van de belasting op gas en dit via een effecttoets inzichtelijk te laten maken.

Directeur van FNLI Cees-Jan Adema: 'Onze leden staan klaar om te verduurzamen, maar kunnen bijna nergens in Nederland overstappen van gas naar elektra door het overbelaste stroomnet. Ondertussen gaan de lasten op gas de komende jaren wel met meer dan een miljard euro omhoog. Uit het onderzoek dat we hebben laten verrichten blijkt dat dit een forse impact heeft op veel bedrijven. Terwijl de bedrijven nog jaren moeten wachten op een aansluiting op het elektriciteitsnet, zal de investeringsruimte om te verduurzamen bij die bedrijven steeds kleiner worden door enorme belastingverhogingen. Precies het tegenovergestelde van het doel van het klimaatpakket van dit kabinet en de ambitie van de sector.'

Kerncijfers speelveldtoets

De voorlopige onderzoeksresultaten van de zogeheten speelveldtoets levert het volgende beeld op van de procentuele toename van kosten aan klimaatbelastingen en -heffingen in de periode 2019-2030:

Bij een broodbakkerij en grote verbruiker van energie gaat het om een kostenstijging van 454 procent. Bij een brouwerij en middelgrote verbruiker van energie gaat het om een kostenstijging van 305 procent.

Bij een zuivelbedrijf en grote verbruiker van energie gaat het om een kostenstijging van 687 procent,. In de speelveldtoets is een selectie gemiddelde bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie doorgelicht om een eerste beeld te geven van de daadwerkelijke impact van de voorgenomen maatregelen in het klimaatbeleid van het huidige kabinet.

De sector kampt nog steeds met hoge energieprijzen en hogere grondstofprijzen. Waar het kabinet afgelopen najaar de sector hierbij nog probeerde te helpen met de TEK (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb) overheerst nu het gevoel in de sector alsnog de forse rekening gepresenteerd te krijgen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.