Ads Top

PowerField plaatst eerste zonnepaneel voor Zonnepark Hollandscheveld

PowerField heeft het eerste zonnepaneel gelegd voor Zonnepark Hollandscheveld, gelegen in de Drentse gemeente Hoogeveen. Het zonnepark kan na voltooiing ongeveer 15.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens van groene stroom gaan voorzien.

In 2017 is PowerField gestart met de ontwikkeling van Zonnepark Hollandscheveld. Gedurende de ontwikkelingsfase kwam naar voren dat projectontwikkelaar GroenLeven grenzend aan het gebied ook een initiatief voor een zonnepark had.

In 2022 heeft PowerField dit zonnepark overgenomen van GroenLeven. Samen worden de projecten gebouwd tot Zonnepark Hollandscheveld. Naar verwachting wordt het zonnepark in het najaar in gebruik genomen.

PowerField heeft samen met omwonenden, Stichting Het Drentse Landschap en Waterschap Vechtstromen de landschappelijke inpassing van het zonnepark opgesteld. Zo is samen met Stichting Het Drentse Landschap en ecologen het plan voor een dassenakker uitgewerkt. Hiervoor zijn speciale struiken en fruitbomen aangeplant. In overleg met Waterschap Vechtstromen is een bestaande watergang voorzien van een natuurvriendelijke oever. Rondom het zonnepark zijn lage groensingels aangelegd die het zicht op de zonnepanelen camoufleren en tegelijkertijd het weidse uitzicht zoveel mogelijk intact laten. Ook worden niet in het gehele gebied zonnepanelen geplaatst. Zo is er ruimte voor onderhoudspaden en ruimte tussen de panelen. Daarbij heeft PowerField op het gebied van participatie verschillende afspraken gemaakt met de omgeving. In de aankomende periode gaat PowerField hier invulling aan geven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.