Ads Top

Aandeel hernieuwbare energie in 2022 naar 15 procent

In 2022 was het aandeel hernieuwbare energie 15 procent van het totale energieverbruik in Nederland. Een jaar eerder was dit 13 procent. Vooral het verbruik van zonne- en windenergie is het laatste jaar gestegen. Het energieverbruik uit biomassa is iets gedaald, zo uit voorlopige cijfers van het CBS.

Het verbruik van hernieuwbare energie bedroeg 277 PJ (petajoule) in 2022, 6 procent meer dan een jaar eerder. Het totale finale energieverbruik bedroeg vorig jaar ongeveer 1850 PJ, ruim 7 procent lager dan het jaar ervoor en het laagst sinds 1990. Dit wordt met name veroorzaakt door een sterke daling in het aardgasverbruik. Mede door de daling van het totale verbruik steeg het aandeel hernieuwbare energie.

Het verbruik uit zonne-energie (elektriciteit en warmte) groeide in 2022 ten opzichte van het jaar daarvoor met 45 procent naar 62 PJ. De belangrijkste oorzaak is de plaatsing van nieuwe zonnepanelen. De totale opgestelde capaciteit van zonnepanelen is vergeleken met een jaar eerder met 28 procent gestegen naar meer dan 19 duizend MW (megawatt).

Verder was 2022 ook een bijzonder zonnig jaar. Van de opgestelde zonnepanelen staat 20 procent in zonneparken en 80 procent op het dak of als zonwering boven parkeerplaatsen.

Het energieverbruik uit windenergie is in 2022 vergeleken met een jaar eerder met 13 procent toegenomen naar 78 PJ. Het verbruik uit windenergie op zee bedroeg ongeveer 30 PJ en was daarmee ongeveer gelijk aan dat van 2021. Het verbruik uit windenergie op land groeide in dezelfde tijd met 25 procent naar 47 PJ.

De totale capaciteit van windmolens was eind 2022 bijna 9 duizend MW, 14 procent meer dan het jaar ervoor. Deze stijging is grotendeels te danken aan nieuwe windmolens op het land, hier is 950 MW bijgekomen. Het vermogen op zee steeg met 110 MW.

De bijdrage van warmtepompen aan de totale hoeveelheid hernieuwbare energie is met 7 procent nog relatief klein maar stijgt wel. De totale hoeveelheid onttrokken warmte nam in 2022 vergeleken met een jaar eerder met ruim een kwart toe tot ruim 20 PJ.

Warmtepompen spelen een steeds grotere rol bij de verwarming van gebouwen. Met een warmtepomp wordt energie (warmte) onttrokken aan de buitenlucht of bodem (tot 500 meter diepte).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.