Ads Top

'Afsluiten dynamisch contract verdient net als beleggen in aandelen verplichte waarschuwing'

De Vastelastenbond pleit voor de invoering van een verplichte waarschuwing bij het afsluiten van dynamische energiecontracten, omdat deze contracten financieel risicovol kunnen zijn. Steeds meer consumenten stappen na het horen van mooie verhalen over naar zulke energiecontracten, maar zijn onvoldoende op de hoogte van de nadelen van deze contracten.

Dynamische tarieven lijken erg interessant – en kunnen dat ook zijn –  maar zijn niet zonder risico. Deze risico’s worden volgens de directeur van de consumentenorganisatie onvoldoende benoemd en dat kan gigantische (financiële) gevolgen hebben. Aanbieders van dynamische contracten moeten consumenten goed informeren over de risico’s die aan deze energiecontracten kleven.

De balans kan in de grillige energiemarkt snel omslaan en tot grote financiële problemen leiden.

Het is een misverstand om te denken dat dynamische contracten altijd voordeliger zijn dan reguliere contracten. Het maandbedrag van een dynamisch energiecontract is variabel en afhankelijk van het verwachte energieverbruik in de betreffende maand. “In de zomermaanden is het voorschotbedrag nog erg laag, maar wanneer er in de wintermaanden meer gas verbruikt wordt kan het voorschotbedrag verviervoudigen. Daar moet rekening mee gehouden worden.”

Bij dynamische contracten horen mensen een dag op voorhand wat de inkoopkosten van energie zullen zijn. De inkoop gebeurt op uurbasis waardoor de consument direct ziet op welk moment van de dag het energietarief het laagst is. “De wasmachine in de middag aanzetten is veel goedkoper, maar niet elke consument heeft daar tijd voor of denkt daar aan”, stelt Wolfert.

Een dynamisch energiecontract is vooralsnog vooral interessant voor mensen die zich bewust zijn van de risico’s en deze durven te nemen. Het gaat hier dan om mensen die de werking van de energiemarkt vrij goed kennen en onverwacht hoge kosten kunnen opvangen. Ook veelgebruikers vinden deze contractvorm interessant.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.