Ads Top

ACM geeft extra mogelijkheden om bestaande stroomnet efficiënter te gebruiken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil het voor netbeheerders mogelijk maken om bij het transport van elektriciteit contracten met zogenoemde alternatieve transportrechten (ATR’s) aan te bieden om zo meer ruimte te creëren op het stroomnet. Een voorbeeld hiervan zijn contracten waarbij de netbeheerder en de afnemer van te voren afspreken dat een aansluiting niet de hele dag door gebruikt kan worden, maar dat de maximale transportcapaciteit alleen tijdens daluren beschikbaar is.

Daarnaast wil de ACM netbeheerders de mogelijkheid geven om het gecontracteerde transportvermogen van aangeslotenen op het midden- en hoogspanningsnet te beperken als deze langere tijd niet wordt gebruikt. Dit wordt use-it-or-lose it (UIOLI) of Gebruik Op Tijd Of Raak het Kwijt (GOTORK) genoemd.

Om GOTORK en ATR mogelijk te maken moeten de netcodes aangepast worden. De ACM zal hiervoor de procedure voor het wijzigen van de codes zo spoedig mogelijk doorlopen. Vooruitlopend op deze codewijzigingen heeft de ACM een consultatie over deze onderwerpen gehouden, waarbij zij van 38 partijen een zienswijze heeft ontvangen. In het verslag over deze consultatie geeft de ACM alvast enkele kaders en denkrichtingen aan. De ACM verwacht later dit jaar het ontwerpbesluit over GOTORK en het codebesluit over variabel recht op transport te publiceren. In de tussentijd zal de ACM contracten met ATR en GOTORK toestaan indien hier vooraf overleg over heeft plaatsgevonden met de ACM.
 
Het uitgangspunt is dat alternatieve transportrechten voorlopig alleen in gebieden met (dreigende) congestie aangeboden kunnen worden en dat het gaat om een afspraak op vrijwillige basis. Ook voor het beperken van gecontracteerd transportvermogen (GOTORK) geldt dat dit alleen kan als het gaat om netcapaciteit die onnodig gereserveerd is in een gebied met een (dreigend) tekort aan transportcapaciteit. Het is hierbij aan de aangeslotene om aan te tonen dat de capaciteit echt noodzakelijk is en dat deze binnen een redelijke termijn wél benut zal worden. De ACM vindt een termijn van 2 jaar hiervoor in principe redelijk. Voor alternatieve transportrechten en GOTORK geldt verder dat het belangrijk is dat de netveiligheid goed geborgd blijft.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.