Ads Top

Maximale capaciteit elektriciteitsnet van Woerden bereikt

Het elektriciteitsnet van Woerden is nagenoeg vol. Vanwege de sterk gestegen vraag naar elektriciteit de afgelopen jaren is de maximale capaciteit voor afname van het elektriciteitsnet in de stad bijna bereikt. Dit betekent dat netbeheerder Stedin geen nieuwe aanvragen voor zware aansluitingen van bedrijven kan aannemen en deze op een wachtlijst plaatst. De netbeheerder vraagt ondernemers die al een zware elektriciteitsaansluiting hebben te helpen het elektriciteitsnet op piekmomenten te ontlasten.

Eerder golden er al beperkingen voor de wijk Snel en Polanen en andere kernen in de gemeente zowel voor afname als terugleveren van elektriciteit. Voor consumenten zijn er naar aanleiding van deze vooraankondiging geen gevolgen.

Stedin ziet een sterke groei in het elektriciteitsverbruik van consumenten en ondernemers door aanschaf van warmtepompen, elektrische auto’s en andere apparatuur. In verhouding tot 2020 is het aangevraagde transportvermogen met 300 procent gestegen. Daarnaast bouwt Woerden de nieuwe woonwijk Nieuw Middelland die veel capaciteit van het elektriciteitsnet vraagt. Stedin is volop bezig om extra capaciteit bij te bouwen, maar de stijgende vraag naar elektriciteit gaat veel sneller dan de netbeheerder kan bijbouwen.

De uitbreiding van het elektriciteitsnet duurt nog tot en met 2030. Dat is een lange periode. Stedin voert een onderzoek uit naar alternatieve oplossingen om die periode te overbruggen, namelijk het schuiven met vraag en aanbod van elektriciteit in de tijd om het net op drukke momenten te ontlasten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.