Ads Top

Netbeheerder Stedin opent Zonnerette

Op woensdag 21 juni, de dag dat de zomer begint, start regionale netbeheerder Stedin een voorlichtingscampagne om mensen bewuster om te laten gaan met zonopgewekte energie, vooral  om pieken op het elektriciteitsnet te verminderen. Ze opent daarom onder meer de ‘Zonnerette’. Dit is een wasserette waar je gratis je was kunt doen, zolang er voldoende zonne-energie beschikbaar is.

Deze tijdelijke pop-up maakt inzichtelijk om vooral te wassen als de zon schijnt en duurzaam opgewekte stroom direct te gebruiken als deze beschikbaar is, ook als je geen zonnepanelen hebt. Uit onderzoek van Stedin blijkt dat nagenoeg alle ondervraagden zónder zonnepanelen niet weten dat je opgewekte zonne-energie van een ander kunt gebruiken. Meteorologist/weerpresentatrice Amara Onwuka en David Peters, Chief Transition Officer (CTO) bij Stedin wassen woensdag de 21e als eersten hun wasgoed schoon in de Zonnerette en openen daarmee deze wasserette op zonne-energie.

Het steeds drukkere stroomnet wordt een meer prangend probleem in Nederland, met wachtlijsten voor nieuwe aansluitingen en het risico op meer en langere stroomstoringen. Stedin ziet flexibel stroomgebruik, waarbij we ons energieverbruik beter afstemmen met het ritme van de natuur (als de zon schijnt of de wind waait), als een belangrijke oplossing om het net beter te benutten en de beschikbaarheid (vraag en aanbod) van stroom meer in balans te brengen.

De netbeheerder wil mensen bewust maken om duurzaam opgewekte stroom te gebruiken met het ritme van de natuur. Op die manier maken we zo veel mogelijk gebruik van alle duurzaam opgewekte energie die zonnepanelen en windmolens in Nederland dagelijks opwekken. Dat is beter voor het elektriciteitsnet en beter voor de wereld. Het gebruik van zonne-energie lijkt het meest aan te sluiten bij dagelijkse routines. In haar  campagne focust Stedin dan ook op het doen van de was als de zon schijnt en het daardoor direct gebruiken van de zonne-energie, zodat deze niet verloren gaat. Dat geldt óók voor mensen die géén zonnepanelen hebben. Zij maken bijvoorbeeld gebruik van duurzame energie die elders is opgewekt en daardoor volop beschikbaar is. Dit is voor veel mensen onnatuurlijk omdat ze gewend zijn om juist ‘s nachts te wassen. Om dit nieuwe gedrag aan te moedigen, opent de netbeheerder de Zonnerette en introduceert ze het platform zonwassen.nl.

-------------------------------
Open Season voor reservering eerste waterstofcaverne HyStock van start


Van 15 juni tot en met 14 juli kunnen marktpartijen via een Open Season proces capaciteit reserveren in waterstofcaverne A5 van HyStock. Dat is de eerste van de vier cavernes die HyStock in Zuidwending ontwikkelt voor de grootschalige opslag van waterstof. De te reserveren capaciteit bestaat uit een bundel met drie onderdelen: een vaste samenstelling van injectie-, uitzend- en opslagcapciteit. In de waterstofcaverne A5 wordt 216 GWh waterstof opgeslagen. Deze hoeveelheid is vergelijkbaar met de jaarlijkse productie van 11 offshore windmolens.

Door marktpartijen nu te vragen capaciteit te reserveren, kan HyStock deze marktpartijen zekerheid bieden voor hun beschikbare capaciteit. Bovendien heeft HyStock het commitment nodig om investeringsbeslissingen te kunnen nemen die aansluiten bij de vraag uit de markt. HyStock vraagt hierbij om financiële garantstelling van de marktpartijen, met de intentie tot een bindend contract. Een Open Season is een objectieve, transparante en non-discriminatoire manier om partijen de mogelijkheid te bieden capaciteit te reserveren.

HyStock, een dochterondeneming van Gasunie, werkt in Zuidwending (nabij Veendam) aan de ontwikkeling van een aantal zoutcavernes voor grootschalige waterstofopslag. Naar verwachting zal de eerste caverne in 2028 in gebruik genomen worden. De andere drie cavernes zullen na 2030 worden gerealiseerd.

Naast de start van het Open Season proces is de waterstofcaverne A5, net als de aanwezige zes opslagcavernes voor aardgas, als zevende zoutcaverne technisch geschikt verklaard voor gasopslag. Ook is HyStock gestart met de vergunningsaanvraag. Zodra alle vergunningen zijn verkregen, wordt gestart met de constructie van de boven- en ondergrondse installatie en de aanleg van de circa twee kilometer lange aansluitleiding naar het landelijke waterstofnetwerk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.