Ads Top

Netbeheerders: Wachtlijsten voor stroomaansluitingen nemen toe

Het aantal aanvragen voor stroomaansluitingen dat op de wachtlijst staat bij netbeheerders neemt toe. Op dit moment zijn het er ruim 5600. De aanvragen staan in de wacht omdat er niet voldoende capaciteit op het stroomnet is om ze aan te sluiten en uitbreiding van het stroomnet niet snel genoeg gaat, schrijft Pointer.

Netbeheer Nederland vroeg de cijfers voor Pointer op bij netbeheerders. Onder de 5600 aanvragen zijn 2200 aanvragen voor een nieuwe aansluiting. De overige 3400 zijn aanvragen voor de uitbreiding van een bestaande stroomaansluiting. Het betreft aanvragen voor zowel de opwek van stroom, bijvoorbeeld door zonneparken, als de afname van stroom, bijvoorbeeld door bedrijven.

Om de capaciteitsproblemen op te lossen, is forse uitbreiding van het stroomnet nodig. Volgens Hans-Peter Oskam, directeur energietransitie en beleid bij Netbeheer Nederland, gaat die uitbreiding niet snel genoeg. Netbeheerders doen wat ze kunnen, maar Nederland is nu in heel snel tempo aan het verduurzamen. Dat vraagt heel veel meer elektriciteit en dus een veel zwaarder stroomnet.

Ook stikstofproblematiek heeft invloed op de uitbreiding van het net. Iconisch is bijvoorbeeld de situatie op de Noord-Veluwe. In dat gebied staan elektriciteitsstations die eigenlijk uitgebreid moeten worden, maar omdat ze pal naast Natura-2000 beschermd natuurgebied liggen, kan dat niet. Bij de uitbreiding van de stations zal namelijk stikstof uitgestoten worden, en dat mag niet zo dicht bij Natura-2000.

Netbeheer Nederland pleit ervoor obstakels rondom de uitbreiding van het net zoveel mogelijk weg te nemen. Zo zou men graag zien dat er coulance komt voor de stikstofuitstoot die vrijkomt bij bouwwerkzaamheden aan het stroomnet.


Verder moeten partijen die willen verduurzamen en daarvoor meer elektriciteit nodig hebben vroegtijdig met netbeheerders en gemeentes in gesprek. Samen zouden ze dan kunnen kijken hoe ze zonder (extra) aansluiting toch (meer) stroom kunnen gebruiken door innovatieve oplossingen als batterijen of het onderling delen van stroom.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.