Ads Top

Meeuwen ontwijken windturbines Eneco Luchterduinen vaker dan gedacht

Uit onderzoek naar de vogelbewegingen in en rond offshore windpark Eneco Luchterduinen door middel van camera’s en radars blijkt dat de meeste meeuwensoorten al op grotere afstand de turbines ontwijken.

De kennis op het gebied van de impact van offshore windparken op vogels is nog volop in ontwikkeling. De resultaten van onderzoeken maken het mogelijk om het aantal te verwachten aanvaringslachtoffers nog nauwkeuriger te berekenen voor toekomstige windparken en oplossingen toe te passen die het aantal aanvaringen verder terugbrengt.

Bij windpark Eneco Luchterduinen zijn er de afgelopen jaren, zowel in opdracht van Eneco als het Windenergie op zee ecologische programma (Wozep), onderzoeken uitgevoerd door Waardenburg Ecology – en in samenwerking met Dansk Hydraulisk Institut (DHI) - naar het gedrag van vogels. De focus lag op meeuwensoorten zoals de zilvermeeuw, grote en kleine mantelmeeuw.

Tijdens de meetcampagnes zijn er twee aanvaringen gefilmd met respectievelijk een zilvermeeuw en een ongeïdentificeerde grote meeuw. Hoewel het onderzoek nog wordt doorgezet om meer data te verzamelen voor verdere aangescherpte conclusies, lijkt het aanvaringsrisico voor meeuwen in windparken op zee daarmee laag. Tevens is gekeken naar de invloed van verschillende weersomstandigheden. Tot slot zijn de totale aantallen vogels in en rondom het windpark in beeld gebracht om zo de uitwijking van meeuwen te meten.

In de toekomst wordt bij windpark Hollandse kust west van de Eneco en Shell joint-venture Ecowende vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd met de nieuwe generatie vogelradars en camera’s. Deze radars kunnen ook de informatie over vlieghoogte automatisch verzamelen en de camera’s hebben een hogere beeldkwaliteit en kunnen ook ‘s nachts filmen. Ze hebben daarnaast een groter bereik en een betere tracking van de vogels dankzij kunstmatige intelligentie. Hiermee wordt het mogelijk om het gedrag van de vogels rondom offshore windparken nog beter te begrijpen en betere passende maatregelen voor vogels te nemen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.