Ads Top

Subsidieaanvraag ingediend voor eerste stap aanleg Regionaal Warmtenet Twente

Twence en Cogas hebben de ambitie om 100.000 woningen en bedrijven van het aardgas af te halen met een nog te realiseren Regionaal Warmtenet Twente. De focus ligt in de eerste fase op de realisatie van 50.000 woningen en bedrijven.

Een warmtenet aanleggen kost miljoenen. Het hoofdtransportnet moet zwaar genoeg zijn voor uitrol in de toekomst, terwijl in het begin het aantal aansluitingen nog beperkt is. Om de exploitatie kostendekkend te maken is er nu een Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) aangevraagd, een nieuwe regeling van het rijk om de aanleg van warmtenetten te versnellen. Met behulp van deze subsidie kunnen we een eerste stap zetten in het verwarmen van Hengelo.

Vanuit Twence is er nu al voldoende duurzame hoge temperatuurwarmte beschikbaar om woningen en bedrijven op het Regionaal Warmtenet Twente aan te sluiten. Met deze warmte kunnen Twence en Cogas een substantiële bijdrage leveren aan het aardgasvrij maken van juist de oudere, minder goed geïsoleerde woningen.

Om het Regionaal Warmtenet Twente te realiseren werken Twence en Cogas nauw samen met een groot aantal lokale en regionale stakeholders, zoals RES Twente, gemeenten Hengelo, Enschede en Borne en woningcorporatie Welbions. Naast de samenwerking met lokale en provinciale overheid werken we ook samen met bedrijven en instellingen die interesse hebben om zich aan te sluiten op het warmtenet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.