Ads Top

Een jaar Ecocertified

Een jaar geleden is het onderzoeksproject Ecocertified Solar Parks van start gegaan. Daarin wordt gekeken naar hoe met parkontwerp en vegetatiebeheer de natuurwaarde en de bodemkwaliteit in nieuwe en bestaande zonnevelden verbeterd kan worden.

De resultaten leiden tot richtlijnen voor ontwerp en beheer van zonneparken. Deze richtlijnen worden operationeel via het kwaliteitslabel EcoCertified Solar Park Label.

In de zomer van 2022 zijn onderzoekers van de WUR van start gegaan met het onderzoek naar vegetatie en insecten binnen de deelnemende zonneparken. Ze hebben daarbij zowel de aanwezigheid en diversiteit van bijen, vlinders en zweefvliegen onderzocht, als ook de hoeveelheid voedsel (bloemen) voor deze insecten.

Daarnaast vergeleken ze de zonneparken met intensieve landbouwgrond en natuurgebieden in de omgeving. Binnenkort wordt gestart met het maken van een analyse van de verzamelde data.

In het afgelopen jaar hebben onderzoekers van de WUR onder meer op verschillende momenten samples genomen van de bodem in de zonneparken  om te onderzoeken wat de invloed is van zonneparken op de bodemkwaliteit. Met de informatie uit verschillende analyses die zijn gemaakt, wordt onderzocht wat het verschil is tussen de bodemkwaliteit onder de zonnepanelen en tussen de zonnepanelen. Op dit moment wordt de data geanalyseerd en gewerkt aan een publicatie over dit onderwerp.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.