Ads Top

Burger kan meepraten over opbrengst windmolens

Hoe verdelen we op een eerlijke manier de inkomsten van het toekomstige windmolenpark in de Duurzame Polder? Dit is de hoofdvraag die inwoners van 's-Hertogenbosch krijgen voorgelegd de komende periode. Het gemeentebestuur zet met de windmolens in op het opwekken van duurzame energie. Een eerlijke verdeling van de opbrengsten is een belangrijk uitgangspunt.  

In zowel de gemeenteraad als in het landelijke Klimaatakkoord is vastgesteld dat financiële participatie een belangrijke voorwaarde is om eigenaarschap en draagvlak voor windturbines te vergroten. Denk hierbij aan lokaal eigendom van de opbrengsten of zelf investeren in een windmolen.   

De keuzes die gemaakt kunnen worden zijn altijd maatwerk en de stem van de omwonenden is hierbij belangrijk. Hoe dit specifiek uitgewerkt kan worden in de Duurzame Polder komt nu aan de orde in de komende bevraging van de omgeving. Nieuw hierbij is dat dit voor een belangrijk deel digitaal, via een website, gaat gebeuren. Hiermee kan in principe iedere inwoner van 's-Hertogenbosch zijn mening geven.  

De uitkomsten van het participatietraject zijn kaderstellend voor toekomstige afspraken met de initiatiefnemers van het windpark. Uiteindelijk moeten ze verpakt worden in een bindende overeenkomst. Het plan van aanpak wordt momenteel uitgewerkt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.