Ads Top

Bilbao en Amsterdam tekenen overeenkomst om nieuwe Europese Groene Waterstofcorridor te ontwikkelen

Port of Bilbao en Port of Amsterdam hebben, samen met het Baskische Energie Agentschap (EVE), Petronor, SkyNRG, Evos Amsterdam en Zenith Energy Terminals, een Memorandum of Understanding (MoU) getekend om de handen ineen te slaan voor de ontwikkeling van een groene waterstofcorridor tussen Bilbao en Amsterdam.

De corridor is gericht op de maritieme route tussen de twee havens. Zijne Majesteit de Koning van Nederland Willem-Alexander, minister Rob Jetten en de Spaanse minister Teresa Ribera waren aanwezig bij de ondertekeningsceremonie als officiële getuigen. De aanwezigheid van de Koning onderstreept het belang dat Nederland en Spanje hechten aan samenwerking voor de ontwikkeling van de hernieuwbare waterstofmarkt.

De MoU geeft aan dat de partijen samen een groene waterstof toeleveringsketen gaan ontwikkelen, met een focus op productie in het Baskenland en export naar Nederland en het Europese achterland via de haven van Amsterdam. Dit past bij de Baskische Waterstofstrategie, ontwikkeld door EVE, die gericht is op zowel lokaal gebruik als internationale markten, en de stimulering door de Nederlandse overheid van de productie, import en het gebruik van waterstof. De haven van Bilbao is onderdeel van de Basque Hydrogen Corridor, een samenwerking aangevoerd door Petronor en Repsol om de energie-, industriële, residentiële en mobiliteitssectoren te decarboniseren. Petronor is gecommitteerd aan het ontwikkelen van een breed assortiment aan hernieuwbare brandstoffen en het creëren van een hub in Bilbao, bestaande uit een fabriek voor synthetische brandstoffen en een project voor een afvalverwerkingsfabriek. Petronor en Repsol zijn dus, samen met EVE en andere bedrijven, bezig met de ontwikkelingen voor de constructie van elektrolysers voor de productie van hernieuwbare waterstof, met een totale capaciteit van 113 MW, en een demo-installatie voor de productie van op waterstof gebaseerde e-brandstoffen, de eerste synthetische brandstoffen fabriek in Spanje. Zij ontwikkelen daarnaast nog een ander project, met een focus op een pyrolyse fabriek voor gemeentelijk afval, wat aansluit op de strategie van Repsol voor het promoten van de circulaire economie. Het zal gebruik maken van vooroplopende technologieën om processen in Petronor te decarboniseren. Deze projecten zullen een nieuwe standaard zetten in Europa en lopen voorop in de ontwikkeling van emissievrije brandstoffen. Op waterstof gebaseerde brandstoffen, e-brandstoffen en methanol zijn veelbelovende oplossingen om te voorzien in de behoeften van de transport- en maritieme sectoren.

De haven van Bilbao is de locatie voor meerdere van deze projecten en zal als hub functioneren voor de export van groene waterstof en afgeleide producten. De haven van Bilbao is reeds een belangrijk Europees logistiek knooppunt. Deze rol kan ingezet worden om de ambities van de Spaanse overheid om een belangrijke leverancier van groene waterstof te worden te realiseren, specifiek voor Noord-West Europa. Een groene waterstofcorridor tussen de havens van Bilbao en Amsterdam kan deze ambitie ondersteunen.

Port of Amsterdam is de exploitant van Europa’s vierde haven en zet zich in voor de ontwikkeling van groene waterstoffaciliteiten binnen haar havengebied, en het tot stand brengen van importcorridors voor groene waterstof en afgeleide producten. Eén van de prominente industriële sectoren die via de haven van Amsterdam bevoorraad wordt, is de luchtvaartindustrie. De haven heeft een directe verbinding met één van Europa’s grootste luchthavens, Amsterdam Airport Schiphol. De luchtvaartindustrie staat voor een significante decarbonisatie uitdaging. Sustainable Aviation Fuels (SAF) worden gezien als een belangrijk product om deze uitdaging te tackelen. SkyNRG, een mondiale leider in SAF, is een netwerk van SAF-productiefaciliteiten aan het ontwikkelen, waaronder in de haven van Amsterdam. Deze faciliteiten hebben groene waterstof nodig als grondstof. Zenith Energy Terminals en Evos Amsterdam zijn de exploitanten van enkele van de meest prominente meng- en opslagterminals in de haven. Zenith Energy Terminals is bezig met het ontwikkelen van een vloeibare waterstof toeleveringsketen, terwijl Evos Amsterdam werkt aan een liquid organic hydrogen carrier toeleveringsketen.

Alle partijen van de MoU zijn enthousiast om bij te dragen aan de ambities van de Europese Unie, zoals vastgelegd in het REpowerEU beleidsstuk, en de samenwerking tussen Spanje en Nederland. Het opzetten van een corridor tussen de havens van Bilbao en Amsterdam zal twee snel ontwikkelende Hydrogen Valleys aan elkaar verbinden. De corridor zal niet alleen de handel in groene waterstof en e-brandstoffen faciliteren, maar bevordert ook de uitwisseling van kennis en expertise tussen de betrokken partijen. De Spaanse en Nederlandse partijen zullen gezamenlijk de volgende stappen voor hun samenwerking bespreken. Uiteindelijk zal dit initiatief bijdragen aan het verder versterken van de Spaans-Nederlandse relatie en bijdragen aan het overkoepelende doel van het reduceren van emissies.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.