Ads Top

ACM: in 2024 geen volumekorting meer voor grootverbruikers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) schaft de korting af op de transporttarieven voor grootverbruikers die veel elektriciteit over een lange periode verbruiken.

De ACM heeft aangekondigd dat de korting met ingang van 2024 zou komen te vervallen, tenzij uit extern onderzoek zou blijken dat de korting gebaseerd is op daadwerkelijk lagere kosten voor het netbeheer en dus gerechtvaardigd is. Aanleiding hiervoor was een uitspraak van het Europese Hof in 2021 waaruit volgt dat de wetgever de kortingsregeling niet had mogen vastleggen in de wet maar dat het geven van een dergelijke korting op de tarieven aan de ACM is om te bepalen.

Netbeheerders onderschrijven in hun gezamenlijke reactie op het onderzoek dat de bedrijven die korting ontvangen op grond van de VCR geen lagere netkosten veroorzaken.

Voortzetting van de volumekorting voor de kleine groep grootverbruikers leidt er toe dat andere verbruikers van elektriciteit meer moeten betalen dan de feitelijke kosten die zij veroorzaken. Dit is in strijd met Europese wetgeving die voorschrijft dat tarieven voor het netgebruik op daadwerkelijke kosten gebaseerd moeten zijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.