Ads Top

Zon levert energie voor 2,5 miljoen Nederlandse huishoudens in 2023

Het Nationaal Actieplan Zonnestroom (NAZ), opgesteld door diverse bedrijven en instellingen onder leiding van DNV GL, heeft in 2011 de doelstelling van 4 GWp zonnestroom in 2020 in Nederland geformuleerd. Door het succes van zonnestroom in de afgelopen jaren, is het NAZ geactualiseerd en ontwikkelt de groei van zonnestroom zich in een versneld tempo naar maar liefst 10 GWp in 2023. Daarmee ondersteunt zonnestroom het Energieakkoord, en levert zonnestroom 15% van de hernieuwbare elektriciteit in 2023. Dit komt overeen met 7% van de totale elektriciteitsvraag in Nederland. Belangrijke drijvende kracht achter deze groei is de salderingsregeling, die voorlopig tot 2020 wordt gegarandeerd. Samen met de verwachte toekomstige flexibilisering van de tarieven, ook voor kleinverbruikers, kan ook de innovatie worden gestimuleerd om de opgewekte stroom zoveel mogelijk zelf te gebruiken, bijvoorbeeld via opslagsystemen. Op die manier is het mogelijk eventuele overbelastingen van het elektriciteitsnet en de bijbehorende investeringen voor netverzwaringen te voorkomen.

Het NAZ roept de overheid op om samen met de zonnestroomsector tot een passende regeling te komen die zowel zekerheid biedt voor bezitters van zonnestroomsystemen, als voldoende ruimte voor innovaties die het eigen gebruik stimuleren. De recent opgerichte Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) kan een goed platform bieden voor overleg tussen de betrokken partijen op dit gebied.

Het succes van zonnestroom in de afgelopen jaren is aanleiding voor NAZ om de horizon verder te leggen en groeiscenario's voorbij 2020 te schetsen. Het NAZ hanteert een hoog en laag groeiscenario en baseert zich hierbij op een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en DNV GL naar het potentieel voor de opwekking van zonnestroom op de daken van woningen en utiliteitsgebouwen in Nederland. Volgens deze studie blijkt het huidige dakpotentieel ongeveer 70 GWp te zijn op basis van de huidige technologie ('Groeiscenario Laag'). Indien technologieverbeteringen en het potentieel buiten de bebouwde kom wordt meegenomen stijgt dit potentieel voor zonnestroom naar 150 GWp ('Groeiscenario Hoog'). In de komende jaren zal zonnestroom een significante bijdrage gaan leveren aan de Nederlandse elektriciteitsvoorziening, waarbij door de hoge groeisnelheid 10 GWp in 2023 te halen is.

Het Nationaal Actieplan Zonnestroom zet zich sinds 2011 in om maatschappelijke barrières voor zonne-energie in kaart te brengen en weg te nemen. Het Nationaal Actieplan Zonnestroom 2016 is hier te downloaden. Er zijn 20 acties geformuleerd waarbij onder meer gestreefd wordt naar goede, objectieve en volledige informatievoorziening naar consumenten; het borgen van de kwaliteit van zonne-energiesystemen; de ontwikkeling van lokale zonne-energieprojecten; en een stabiele ontwikkeling van de zonne-energiemarkt. Het NAZ is een samenwerkingsverband onder leiding van DNV GL, met Holland Solar, Mastervolt, Netbeheer Nederland, Stichting Monitoring Zonnestroom, Sun Projects, TKI Solar Energy en de Universiteit Utrecht.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.