Ads Top

Nuon werkt mee aan regionaal warmtenet Metropoolregio Amsterdam

Nuon heeft de samenwerkingsovereenkomst voor het Warmte en Koude-programma van de Metropoolregio Amsterdam ondertekend. Dit als onderdeel van een Green Deal tussen het Ministerie van Economische Zaken, provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland, gemeente Amsterdam, AEB Amsterdam en de Amsterdam Economic Board om te komen tot een groot regionaal warmtenet in de Metropoolregio. Partijen tekenen deze Green Deal vandaag, woensdag 11 november, in Diemen.

Uit onderzoek blijkt dat met een regionaal net op een efficiënte en duurzame manier een half miljoen woningen verwarmd kunnen worden met industriële restwarmte. Daarmee gaat de regio Amsterdam de verspilling van warmte te lijf en wordt een substantiële bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van het Rijk geleverd.

Bij industriële processen, het opwekken van energie of afvalverbranding komt restwarmte vrij. Deze restwarmte wordt gebruikt voor stadswarmte: het water wordt via een ondergronds leidingnet van de warmtebron naar een warmteoverdrachtstation gepompt en via een ondergronds netwerk gedistribueerd naar woningen en gebouwen. Deze manier van verwarmen draagt bij aan onze strategische doelstellingen over te gaan naar een meer duurzame energieproductie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.