Ads Top

Voortgang reductiedoelstellingen CO2-uitstoot

Op basis van de emissies van 2014 heeft Tauw de reductiedoelstellingen voor de jaren 2015 t/m 2020 vastgesteld. De reductiedoelstellingen zijn opgesteld voor scope 1 en 2 (o.a. brandstof voor onze zakelijke kilometers, elektriciteit en aardgas) en scope 3 emissies (woon-werkverkeer, afvalverwerking en onze verlichtings- en bodemsaneringsprojecten).

De doelstelling voor scope 1 en 2 gaat uit van een reductie van 10 procent in 2020 ten opzichte van 2014. Voor scope 3 stelt Tauw zich tot doel om de CO2-uitstoot voor woon-werkverkeer tot 2020 gelijk te houden aan 2014. Voor afvalverwerking is ons doel om de gemiddelde emissie gelijk te houden aan 2012 en 2013. De doelstellingen zijn uitgedrukt per FTE.

In de periode 2010-2014 hebben we onze CO2-emissies al sterk verminderd. Op basis van het eerste halfjaar van 2015 verwachten we dat de emissie in de periode 2014-2015 licht zal dalen.

Met al onze getroffen (duurzame) maatregelen verwachten we dat de CO2-uitstoot voor 2015 zal dalen ten opzichte van 2014. Deze daling is voornamelijk het resultaat van een afgenomen energieverbruik in onze gebouwen. Het zakelijk verkeer laat voor het eerste deel van 2015 een lichte stijging zien. Met de verdere vergroening van het wagenpark verwachten we echter over heel 2015 een lichte daling te zien.

De verwachte CO2-uitstoot van woon-werkverkeer in 2015 zal gelijk blijven aan die van 2014. Wat betreft afvalverwerking lag Tauw een aantal jaren ver voor op schema. In 2014 en 2015 is echter door verbouwingsactiviteiten de hoeveelheid afval sterk gestegen. Wel ligt Tauw op koers om de doelstelling voor 2020 te behalen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.