Ads Top

Utrecht werkt per wijk aan klimaatneutrale stad

Utrecht werkt de komende jaren per wijk nauw samen met onder andere bewoners, energieleveranciers, vastgoedeigenaren, netbeheerders en kennisinstellingen aan een klimaatneutrale stad. De door het Utrechtse college vastgestelde Utrechtse Energieagenda’s geven een beeld van de inzet van de gemeente en de betrokken partijen en de acties en resultaten die nodig zijn om de energietransitie in Utrechtse wijken te versnellen.

Een klimaatneutraal Utrecht is alleen mogelijk als partijen in de stad samen optrekken. ‘Door een bundeling van onze krachten met die van onze 330.000 bewoners en 33.000 bedrijven kunnen we komende jaren doorbraken forceren naar een gezonde toekomst voor onze stad en het uitvoeren van het plan van de 165 deelnemers aan de stadsgesprekken’, aldus wethouder Lot van Hooijdonk (Milieu).

In de Utrechtse Energieagenda’s staan vier thema’s centraal:

1. Gebiedsgerichte aanpak: maatwerk per wijk
De gemeente werkt met wijkpartners aan een gebiedsgerichte aanpak, waarbij per wijk wordt bepaald wat de beste aanpak is.  Zo werkt de gemeente bij het verduurzamen van de energievoorziening nauw samen met Stedin en Eneco. Het uitwisselen van informatie en het opstellen van plannen op wijkniveau voor bijvoorbeeld vervanging van de gasleidingen zijn het resultaat.

2. Werken: stimuleren van en handhaven bij bedrijven
Het bedrijfsleven van de stad is verantwoordelijk voor 81% van het elektriciteitsverbruik en 60% van het gasverbruik in Utrecht. Hier is dus veel duurzaamheidswinst te behalen. Samenwerking met bedrijfsterreinen en branches zorgt er voor dat succesvolle initiatieven de steun krijgen die ze verdienen om collega-ondernemers te inspireren ook aan de slag te gaan. Daarnaast blijft handhaving op basis van de wet Milieubeheer een effectief instrument om energie te besparen.

3. Wonen: grootschalige renovatie door aan te sluiten bij natuurlijke investeringsmomenten
De gemeente en partners (woningbouwcorporaties, hypotheekverstrekkers, banken en makelaars) spelen in op natuurlijke beslismomenten van bewoners en bedrijven. Een verhuizing of uitbreiding van een woning of bedrijfspand is  bij uitstek een moment om te investeren in een huis of bedrijfspand.

4. Van onderop: bewonersinitiatieven als drijvende kracht
Initiatieven van bewoners zijn en blijven belangrijk om in de stad steeds meer energie op te wekken en slim te besparen. De gemeente blijft deze initiatieven ondersteunen en biedt een podium om netwerken samen te brengen en te helpen uitbouwen. 

De Utrechtse Energieagenda’s zijn de concrete uitwerking van het energieplan, dat 165 Utrechters bij de stadsgesprekken dit voorjaar opstelden.  Utrecht heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dat levert de stad geld, banen én een gezonde toekomst op. Utrechters wekken steeds meer zelf energie op en besparen slim. Zij zijn vandaag al druk bezig met de energie van morgen. Zo heeft bedrijventerrein Lage Weide recent een energiecoöperatie opgericht, waarmee ze hun energierekening flink omlaag hebben gebracht. Utrechtse supermarkten besparen inmiddels op hun energieverbruik ter grootte van 2.000 woningen en kopen Utrechtse sportverenigingen gezamenlijk 2.300 zonnepanelen in. Meer slimme initiatieven van bewoners, bedrijven, scholen en sportverenigingen staan op www.utrecht.nl/energie

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.