Ads Top

Aegon investeert 750 miljoen in duurzame energie

Aegon heeft duurzaam beleggen hoog in het vaandel staan. Voor alee beleggingen gelden strenge normen op het gebied van milieu, sociale rechten en governance. Aegon is lid van de Institutional Investors Group on Climate Change, een internationale groep van beleggers die zich sterk maakt voor een beter klimaat door zich in te zetten voor scherper overheidsbeleid, duurzame investeringspraktijken en beter gedrag van bedrijven. En Aegon is lid van de PRI Climate Change Strategy Project waarin 18 grote beleggers internationaal samenwerken aan ditzelfde doel. Voor een langetermijnbelegger als Aegon is het klimaatrisico immers ook een relevante factor voor onze beleggingsportefeuille.

Het recente rapport ‘Undermining our green future’ van Milieufedensie schetst volgens de verzekeraar een onvolledig beeld van beleggingen in energie en trekt daardoor een verkeerde conclusie. Milieudefensie baseert zijn onderzoek op de beleggingscategorieën ‘leningen’ en ‘aandelen’. Voor een verzekeraar als Aegon, die belegt voor de lange termijn, is de belangrijkste beleggingscategorie ‘fixed income’ - met name obligaties. Juist in deze categorie hebben wij als Aegon vrijwel al onze ‘impact investments’ waarover we rapporteren in onze jaarverslagen.

Aegon Nederland bezit 200 miljoen euro aan groene obligaties (green bonds) en heeft 500 miljoen euro belegd in duurzame investeringen via ontwikkelingsbanken als de Europese Investeringsbank. Deze bedragen zijn ook terug te vinden in onze jaarverslagen maar zijn niet meegenomen door Milieudefensie. We hebben Milieudefensie aangeboden vertrouwelijk onze beleggingen in te zien zodat zij onze stellingen en rapportages kunnen verifiëren. Dat aanbod is niet aangenomen.

Veel initiatieven voor de transitie naar een duurzame energie worden genomen door traditionele bedrijven die door Milieudefensie ook geheel buiten beschouwing zijn gelaten. Sterker nog, ze worden volgens Aegon volledig in de ‘foute’ categorie van fossiele brandstoffen meegenomen.

Naast de impact investments voor duurzaamheid investeert Aegon Nederland ook een miljard euro in sociale woningbouw en 200 miljoen euro in zorg. Wereldwijd beheert Aegon ongeveer 4,6 miljard euro in impact investments die direct bijdragen aan duurzaamheid en een leefbare wereld.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.