Ads Top

'G20 pompt miljarden aan subsidie in vuile fossiele brandstoffen'

De G20-landen geven 15 keer meer belastinggeld uit aan subsidies voor kolen en olie dan de rijke landen uitgeven aan klimaatsteun voor ontwikkelingslanden om zich te wapenen tegen klimaatverandering, zo stelt Oxfam Novib aan de vooravond van de G20-top in Turkije die zondag van start gaat. Hoog op de G20-agenda staan de aanpak van klimaatverandering, economische ongelijkheid en de vluchtelingencrisis.

De G20 landen besteedde in 2013-14 77 miljard dollar aan subsidies voor fossiele brandstoffen. Dit staat in schril contrast met de 4 tot 5 miljard dollar die jaarlijks wordt uitgetrokken aan klimaatsteun, zodat ontwikkelingslanden zich aan de negatieve gevolgen van klimaatverandering kunnen aanpassen. Alles bij elkaar opgeteld steunen de G20-landen de fossiele brandstoffen industrie met 450 miljard dollar per jaar. Dit is inclusief overheidsinvesteringen en goedkope leningen. Ontwikkelingslanden zijn vanaf 2030 naar schatting jaarlijks 150 miljard dollar kwijt, om zich te kunnen wapenen tegen klimaatverandering.

Tom van der Lee, directeur campagnes Oxfam Novib: "Het is onacceptabel dat de leiders van de G20 hun toezeggingen voor financiering van klimaataanpassing niet na komen, als zij tegelijk de kolen- en oliesector met deze enorme bedragen blijven steunen. De G20 moet stoppen met het subsidiëren van vervuilers. In plaats daarvan moeten zij ontwikkelingslanden steunen in hun strijd tegen klimaatverandering.

- De VS besteden elk jaar 0,4 miljard dollar aan steun voor klimaataanpassing in ontwikkelingslanden. Maar de VS geven 51 keer zoveel uit, 20,5 miljard dollar, aan subsidies voor fossiele brandstoffen.
- Australië besteedt slechts 0,07 miljard dollar aan klimaataanpassing, maar 71 keer zoveel, 5 miljard dollar, aan subsidies voor fossiele brandstoffen.
- Duitsland besteedt bijna 3 keer zoveel, te weten 2,8 miljard dollar, aan subsidies voor fossiele brandstoffen, dan aan klimaataanpassing, 0,84 miljard dollar.

De G20 heeft wereldwijde economische groei voor iedereen ook tot hoofdthema van deze top gemaakt. Verwacht wordt dat de G20 een aantal belastingvoorstellen van de OESO overneemt, gericht op belastingontwijking door grote bedrijven.

"Deze plannen zijn een stap in de goede richting, maar zullen niet voorkomen dat zowel rijke als arme landen elk jaar miljarden aan belastingopbrengsten blijven mislopen", zo stelt Van der Lee. "Fundamentele hervormingen zijn hard nodig om te bereiken dat iedereen deelt in de economische groei. Vergaande wereldwijde hervormingen om belastingontwijking tegen te gaan zijn daar een belangrijk onderdeel van, zodat rijke en arme landen de belastingen ontvangen waar zij recht op hebben."

Nog niet eerder sinds het einde van de 2de Wereldoorlog zijn er zoveel mensen gedwongen op de vlucht geslagen. De G20 zal naar verwachting maatregelen bespreken om deze massale vluchtelingenstromen aan te pakken. G20-lid Turkije herbergt nu meer dan 2 miljoen Syrische vluchtelingen, en nog eens 230.000 uit andere landen, zoals Afghanistan, Irak, Iran en Somalië. Het is ook een springplank voor honderdduizenden wanhopige mensen die proberen Europa te bereiken

Van der Lee: "Mensen die conflicten ontvluchten moeten met waardigheid en barmhartigheid behandeld worden. De G20-landen moeten veel meer doen om de vluchtelingen in de gastlanden te steunen en de rechten van vluchtelingen op bijvoorbeeld onderwijs en werk voorop stellen".

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.