Ads Top

Zienswijzeperiode voor alternatieve locaties windenergie Zuid Holland van start

De zienswijzeperiode voor de voorbereiding op het milieueffectonderzoek (planMER) naar alternatieve locaties voor windenergie in de regio Rotterdam loopt van 3 november tot en met 14 december 2015. Tevens worden 3 locaties in Haaglanden onderzocht. Met de inzet op windenergie stimuleert de provincie de overgang naar een schone en toekomstbestendige energievoorziening.

De provincie Zuid Holland onderzoekt verschillende locaties op geschiktheid voor windenergie om de eerder met gemeenten afgesproken opgave van 150 MW in de voormalige stadsregio Rotterdam te halen. Hiervoor worden de effecten van windturbines op het milieu en de leefomgeving beschreven in een milieueffectrapport (plan MER). Aan de orde komen onderwerpen zoals: geluid, slagschaduw, veiligheid, natuur en landschap.

De te onderzoeken locaties liggen in de gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Rotterdam (ook Hoek van Holland), Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. In de regio Haaglanden worden 3 locaties onderzocht die door initiatiefnemers zijn aangedragen. Het gaat om de locaties A12 Balij (gemeente Pijnacker-Nootdorp, Technopolis (gemeente Delft) en ABC Westland (gemeente Westland).

De opzet van het komende milieueffectonderzoek en de onderzoekslocaties staan in het Startdocument planMER partiële herziening VRM windenergie.

Iedereen mag hierop een zienswijze via e-mail of brief aan de provincie kenbaar maken van 3 november tot en met 14 december 2015. In deze zienswijzeperiode kunt u ook alternatieven aandragen binnen het gebied van de voormalige Stadsregio Rotterdam. Vermeld in elk geval uw naam, adres- en contactgegevens en maak uw zienswijze zo concreet mogelijk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.