Ads Top

BNP Paribas besteedt 15 miljard euro aan financiering van duurzame energiebronnen

BNP Paribas gaat 15 miljard euro besteden aan de financiering van duurzame energiebronnen en zijn voorzieningen voor het beheer van het CO2-risico versterken. Financieringen voor duurzame energie worden meer dan verdubbeld; Voorzieningen voor het beheer van het CO2-risico worden versterkt; Onze klanten worden in alle veiligheid begeleid bij de energietransitie.

De bank gaat haar financieringen voor duurzame energie ruim verdubbelen: van 6,9 miljard euro in 2014 tot 15 miljard euro in 2020. Ze versterkt ook haar voorzieningen voor het beheer van het CO2-risico.       

Zowel de wetenschap als de politiek zijn het erover eens: we moeten de toename van de CO2-uitstoot voor 2020 afremmen om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius. Binnen die context besloot BNP Paribas zijn inspanningen op dat vlak nog verder te vergroten.

BNP Paribas verbindt zich er nu toe de sterke ontwikkeling van de duurzame energiebronnen te ondersteunen door zijn financieringen op dat gebied ruim te verdubbelen, van 6,9 miljard euro in 2014 tot 15 miljard euro in 2020, en groene obligaties te blijven promoten bij institutionele beleggers (een markt waarop BNP Paribas in 2018 een plaats in de internationale top 3 beoogt).

BNP Paribas gaat nog een stap verder door zijn voorzieningen voor het beheer van het CO2-risico te versterken en heeft besloten om geen steenkoolwinning via mijnbouwprojecten, noch via in steenkool gespecialiseerde mijnbouwbedrijven zonder diversificatiestrategie, meer te financieren.

Met name in Azië en in Afrika ten zuiden van de Sahara heeft BNP Paribas ervoor gekozen de geleidelijke transitie van die landen naar een economie met minder CO2 te begeleiden. De klimaatstrategieën van de landen kunnen variëren naargelang het ontwikkelingsstadium van hun economie, terwijl 1,3 miljard mensen ook nog geen toegang tot elektriciteit hebben.

BNP Paribas gaat ook de klimaatcomponent integreren in de ratingmethodologie voor de projecten en bedrijven die het financiert. De groep gaat zo geleidelijk het gebruik van een interne CO2-prijs systematiseren om in haar financieringsbeslissingen rekening te kunnen houden met de veranderingen die de energietransitie teweegbrengt en de risico’s die eraan verbonden zijn.

Omdat energie-efficiëntie een grote rol speelt in de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen zal BNP Paribas tot slot zijn acties op dat vlak aanzienlijk versterken. Zo gaat de groep het aanbod voor een betere energie-efficiëntie van woningen, dat ze haar particuliere klanten al voorstelt, verder ontwikkelen via specifieke aanbiedingen of diensten, of via partnerships met industriële spelers. BNP Paribas zal ook zijn steun vergroten aan bedrijven die een belangrijk deel van hun activiteit wijden aan de uitwerking van oplossingen die het energieverbruik kunnen verminderen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.