Ads Top

Koenders: ‘Klimaatverandering bedreigt onze veiligheid’

'Klimaatverandering is niet alleen een bedreiging voor onze leefomgeving, het is ook een serieus probleem voor onze veiligheid.' Dat zei minister Koenders (Buitenlandse Zaken) daags voor de internationale klimaatconferentie in Parijs tijdens een top van de Commonwealth landen in Malta. Nederland is als aanstaand EU-voorzitter uitgenodigd deel te nemen aan de top in Malta.

'Momenteel wordt klimaatverandering wel erkend als probleem, maar nog te weinig gekoppeld aan veiligheidsvraagstukken', aldus Koenders na afloop van een klimaatoverleg met de Franse president Hollande en een bijeenkomst met eilandstaten. De minister noemt het van cruciaal belang dat de veiligheidsgevolgen van klimaatverandering centraal komen te staan in de klimaatdiscussie.

Volgens Koenders staan klimatologische problemen vaak aan de basis van gevaarlijke sociale spanningen. 'Structurele droogte, hitte, wateroverlast en heftige stormen werken steeds vaker onrust, migratie en conflicten in de hand. Het is hoog tijd dat de internationale gemeenschap consequent vooruitblikt om de veiligheidsgevolgen van klimaatverandering tijdig te kunnen ondervangen.'

Koenders: 'Aan de vooravond van de onderhandelingen in Parijs wordt eens te meer duidelijk hoeveel er op het spel staat', aldus Koenders. 'De internationale gemeenschap kan het zich niet langer permitteren om alleen op te trekken. Watersnood, stormen en zeespiegelstijging houden zich immers niet aan grenzen. En ook migratie, radicalisering en politieke instabiliteit kunnen snel grote internationale vormen aannemen.'

Koenders benadrukte dat Nederland binnen de internationale gemeenschap een voortrekkersrol blijft spelen. 'Nederland kent als geen ander de problemen van klimaatverandering, omdat onze lage ligging ons extra kwetsbaar maakt. We hebben veel expertise in huis op het gebied van watermanagement en zijn meer dan bereid die met andere landen te delen.'
Om het belang van mondiale samenwerking klimaatgebied te onderstrepen, organiseert Nederland voortaan jaarlijks de Planetary Security Conference. De eerste editie daarvan vond begin november plaats in het Vredespaleis in Den Haag.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.