Ads Top

ACM keurt regels voor toegang en gebruik van de BBL-pijpleiding goed

Op 30 oktober 2015 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) goedkeuring verleend aan de wijze waarop BBL Company Europese regels over congestiebeheer en capaciteitsallocatie implementeert. BBL Company is de beheerder van een pijpleiding die gelegen is tussen Balgzand in Nederland en Bacton in het Verenigd Koninkrijk. Via deze pijpleiding kunnen marktpartijen vanuit Nederland gas fysiek naar het Verenigd Koninkrijk laten stromen. Andersom is dit niet mogelijk, wel kunnen marktpartijen gas ‘virtueel’ naar Nederland brengen via de pijpleiding.

Met CAM (capacity allocation mechanisms) wordt een netbeheerder van grensoverschrijdende transportverbindingen verplicht zijn transportcapaciteit toe te wijzen met een veiling. De regels rondom CMP (congestion management procedures) staan in de Europese gasverordening. Deze moeten ervoor zorgen dat er geen contractuele congestie ontstaat op grensoverschrijdende transportverbindingen. Contractuele congestie kan ontstaan wanneer een marktpartij niet alle transportcapaciteit gebruikt op het gasnetwerk die hij heeft gecontracteerd. Als andere marktpartijen op dat moment deze transportcapaciteit wel willen gebruiken maar daar geen toegang toe hebben, is er sprake van congestie. Met de CMP-regels wordt de toegang voor alle marktpartijen tot de transportcapaciteit verbeterd.

Het besluit is te downloaden via deze pagina en ligt tevens ter inzage bij ACM. Als u inzage wenst kunt u contact opnemen met de Directie Energie van ACM. Het besluit is op 30 oktober 2015 bekendgemaakt aan BBL Company, in de Staatscourant is hier melding van gemaakt.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA Den Haag.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.