Ads Top

Bent u voor of tegen windenergie?

Voor het eerst sinds 1980 is er een nieuw naslagwerk over windenergie in Nederland: Alles over windenergie - de feiten op een rij. Windparkontwikkelaar Guido Bakema en wetenschapsjournalist Broer Scholtens hebben hun krachten gebundeld om voor het eerst een boek in de markt te zetten waar alle aspecten rond de bouw, techniek, milieu en regelgeving aan bod komt van windturbines. Het boek is sinds deze week verkrijgbaar.

Er zijn veel plannen om windturbines te plaatsen in diverse gemeentes in Nederland. Dit komt voort uit de Europese doelstelling om in 2020 een vijfde van de gebruikte elektriciteit, duurzaam op te wekken. Wethouders en andere ambtenaren, maar ook alle omwonenden hebben eigenlijk te weinig kennis om zelf een oordeel te vellen over de komst van windturbines. Daar biedt dit boek uitkomst voor. Het boek is voor Euro 18,50 te verkrijgen via www.allesoverwindenergie.nl.

De afgelopen dertig jaar is de windtechnologie geleidelijk aan volwassen geworden. In 1985 stonden er in Nederland slechts enkele windturbines te draaien, met wieken van tien, hooguit vijftien meter. Opschaling heeft zijn werk gedaan. De megawatt-turbines die nu worden gebouwd, hebben bladen van vijftig tot zestig meter en produceren honderd maal zoveel stroom als die 'oudjes'. Het zijn deze hightech turbines die Nederland de komende jaren van meer duurzame stroom moeten voorzien. De komende vijf jaar moeten er op land en op zee tweeduizend worden neergezet om in 2020 een vijfde van de gebruikte elektriciteit te produceren.

Of we dit doel, afgesproken in Europees verband, gaan halen, is maar zeer de vraag. Windparken op land en op zee komen moeizaam van de grond, schrijven windparkontwikkelaar Guido Bakema en wetenschapsjournalist Broer Scholtens in hun boek Alles over windenergie. Voor het eerst zijn alle aspecten rond de bouw van windmolens helder en leesbaar bijeengebracht: van het ontstaan van wind tot de techniek achter die megawatt-turbines, van milieu en regelgeving tot draagvlak en lokale inspraak, over geluid, de bouw- en stroomkosten tot windmolencoöperaties, wind-aandelen en subsidie. Ook windmolenhater Jan Mulder en kunstenares July Leesberg die windturbineparken schildert en de bedreigde rugstreeppad hebben een plaats in het boek.

Windenergie is één van de schone bronnen waar we het de komende decennia van moeten hebben om de energieproblemen, zoals de opwarming van de aarde, het hoofd te bieden. Windturbines op land en op zee gaan een grote rol spelen bij de productie van stroom.

Windturbines roepen vaak weerstand op; ze zijn hoorbaar en duidelijk zichtbaar en drukken zo een stempel op de omgeving. Goede informatie over nut en noodzaak is cruciaal om draagvlak voor de bouw te creëren. Het boek probeert de vele vragen rond windenergie objectief te beantwoorden. Het is geschikt voor bijvoorbeeld beleidsmakers bij provincies en gemeentes die te maken krijgen met plannen voor windparken en voor omwonenden die zorgen hebben over de bouw van turbines in de buurt. Het boek is ook bedoeld voor diegene die rijdend door de polder nu weleens wil weten hoe met wind geproduceerde elektriciteit uit het stopcontact thuis komt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.