Ads Top

VEH: grote vraagtekens bij schade-afhandelingscijfers van de NAM

Vereniging Eigen Huis zet na ledenonderzoek grote vraagtekens bij de juistheid van de cijfers die minister Kamp aan de Tweede Kamer heeft verstrekt over de status van de afhandeling van complexe aardbevingsschades door de NAM. De minister heeft de Kamer beloofd dat vóór het einde van dit jaar alle nog bij de NAM openstaande schades zullen zijn opgelost. Volgens de NAM stonden er in oktober nog 58 van deze oude schades open. In een enquête onder ruim 5700 leden van Vereniging Eigen Huis in het aardbevingsgebied geven maar liefst 226 eigenwoningbezitters aan een nog niet opgeloste schade te hebben lopen bij de NAM. In het aardbevingsgebied wonen tien keer meer huiseigenaren. De vereniging heeft er bij de Tweede Kamer op aangedrongen dat de echte cijfers boven tafel komen.

Het lijkt er op dat de NAM een geheel eigen definitie hanteert van wat een complexe schade is en wanneer deze als opgelost mag worden beschouwd. Veel oude, nog steeds lopende schadedossiers schuift de NAM af naar het Centrum voor Veilig Wonen (CVW). Daarnaast worden dossiers ook eenzijdig door de NAM gesloten, tot onvrede van de eigenaar. Het is onduidelijk hoeveel oude schadedossiers van voor 1 januari 2015 nu echt zijn opgelost. Vereniging Eigen Huis wil dat het gegoochel met cijfers stopt en duidelijk wordt hoeveel mensen er al langer dan een jaar op afhandeling van hun schade zitten te wachten. Deze mensen moeten vervolgens met spoed worden geholpen. Dat zou kunnen door deze zaken niet langer bij de NAM of CVW te laten pruttelen maar een onafhankelijke arbiter als "rijdende rechter" in te schakelen, een werkwijze die ook door de Nationaal coördinator wordt voorgesteld.

Vanaf 1 januari 2015 moet aardbevingsschade worden gemeld bij het CVW. Schades van voor die tijd bleven voor afhandeling bij de NAM. Uit het onderzoek onder 5700 leden eind oktober van Vereniging Eigen Huis in het aardbevingsgebied blijkt dat van de 471 respondenten, 226 bewoners hebben nog zo'n oude schade bij de NAM hebben openstaan. Ruim 80% van de bewoners met een openstaande NAM-schade verwacht niet dat hun schade nog dit jaar wordt opgelost.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.