Ads Top

Onderzoek: warmtenetwerk in Zuid-Holland mogelijk

Een netwerk voor warmte in Zuid-Holland is mogelijk. Via dit netwerk kunnen aanbieders en afnemers warmte verhandelen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Warmte in alle openheid’, dat gedeputeerde Han Weber op 18 november 2015 ontving.

Onderzoeksbureau CE Delft onderzocht de markt met een aantal experts, in opdracht van het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland. De contouren van de weg naar een warmtenetwerk in Zuid-Holland worden steeds duidelijker. Het onderzoek naar de open warmtemarkt brengt de realisatie hiervan weer een stap verder. Het geeft aan hoe een open warmtenet gerealiseerd kan worden en voor welke randvoorwaarden er dan gezorgd moet worden.

Een netwerk met open toegang is belangrijk om steeds meer schone warmte uit de bodem te kunnen verhandelen. Ook is de flexibiliteit van een open net noodzakelijk voor de concurrentiepositie van de greenport. De greenport is voorlopig de grootste afnemer van warmte en in de toekomst waarschijnlijk ook de belangrijkste toeleverancier van aardwarmte. Gebruik van rest- en aardwarmte vormt een belangrijke stap in de overgang naar schone energie in Zuid-Holland.

Het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland doet vervolgonderzoek voor het realiseren van een warmtenetwerk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.