Ads Top

Vereniging Eigen Huis start petitie: Windturbines: en de bewoners dan?

Minister Kamp en regionale overheden moeten gedwongen worden om bij de plaatsing van windturbines op land de belangen van omwonenden serieus mee te wegen. Vereniging Eigen Huis start een petitie onder omwonenden van geplande windturbines om een meerderheid van de Tweede Kamer hiervan te overtuigen. Vaak worden windturbines met gebruik van macht en politieke trucjes doorgedrukt terwijl draagvlak bij omwonenden volledig ontbreekt.

Vereniging Eigen Huis is er van overtuigd dat in veel gevallen wel degelijk alternatieve scenario's mogelijk zijn waarbij wel recht gedaan wordt aan omwonenden. De vereniging roept iedereen, die vindt dat zijn of haar stem moet worden gehoord bij windturbineplannen in de regio, op om de petitie te tekenen op www.eigenhuis.nl/petitie-wind. Vereniging Eigen Huis zal politiek Den Haag en de provinciebesturen confronteren met de resultaten van de petitie.

In 2020 moeten er volgens de plannen van minister Kamp 6000 Megawatt aan windturbines, dat zijn er zo'n 2000, op ons land staan. Dat stuit niet overal op weerstand. In de kern onderschrijft Vereniging Eigen Huis dan ook deze doelstelling. Maar op veel locaties vinden omwonenden dat hun belangen volstrekt onvoldoende worden meegewogen en dat zij veel te laat bij de planontwikkeling worden betrokken. Dat moet anders, vindt Vereniging Eigen Huis.

Zorgen over overlast en waardeverlies van woningen mogen niet simpelweg door minister Kamp worden weggewuifd met als argument dat het door 40 maatschappelijke organisaties, waaronder de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), getekende Energieakkoord voor voldoende borging van draagvlak zorgt. Ook afkoop van draagvlak door de instelling van een simpel gebiedsfonds waaruit bijvoorbeeld speeltuintjes voor de wijk worden betaald, doet geen recht aan de grote gevolgen voor individuele omwonenden.

Vereniging Eigen Huis stelde eerder al zeven spelregels voor de plaatsing van windturbines op die kunnen helpen bij het vergroten van draagvlak onder omwonenden

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.