Ads Top

Verdubbeling invoeding groen gas in gasnet Enexis

In 2012 heeft Enexis in vergelijking met 2011 twee keer zoveel groen gas via haar net gedistribueerd. Waar in 2011 10,9 miljoen m3 groen gas is ingevoed is dit in 2012 ruim 21,0 miljoen m3 geweest. Hiermee transporteert Enexis in vergelijking met de andere netbeheerders het meeste groen gas van Nederland en voldoet hiermee maximaal aan haar wettelijke plicht om de invoeders hierin te faciliteren.
Uitgaande van een gemiddeld huishoudelijk gebruik van 1500m3 per jaar, heeft Enexis daarmee in totaal meer dan 14.000 huishoudens volledig voorzien van duurzaam, CO2 arm groen gas. Een auto, die op groen gas rijdt, had hier 315 miljoen kilometer, oftewel 7.800 keer om de aarde kunnen rijden, vrijwel CO2 vrij.
De grootste invoeders van groen gas in het gasnet van Enexis staan verspreid over het verzorgingsgebied. Met de toevoeging in 2012 van twee nieuwe groen gas producenten, staat het totaal aantal invoeders nu op acht stuks. Zij variëren in maximale invoedcapaciteit tussen de 200 m3/u en 1900 m3/u .
In 2013 verwacht Enexis nog minstens vijf nieuwe invoeders aan te sluiten. Daarnaast voeden SuikerUnie Groningen en Biogast Tirns dan het gehele jaar in, wat al met al tot een verwacht totaalvolume van 30 miljoen m3 leidt (oftewel een toename met 50%). De komende jaren voorziet Enexis een lichte verdere toename, waarbij de groei zeer afhankelijk is van het subsidiebeleid.
Enexis heeft het aansluiten van invoeders van groen gas tot integraal onderdeel van haar reguliere processen gemaakt om zo, in het belang van de invoeders, koploper te blijven in de betrouwbare en veilige facilitering van groen gas .
Voor Enexis vormt het mogelijk maken van de transitie naar een duurzame energievoorziening een belangrijk onderdeel van haar missie. Enexis werkt daarom hard aan de optimalisatie van de inpassing van groen gas (duurzaam gas van aardgaskwaliteit) en ruw biogas in haar gasnetten. Daarbij werkt Enexis nauw samen met ketenpartners, de andere regionale netbeheerders en met de beheerder van het landelijke gastransportnet GTS.
De invoeding van groen gas op het totaal getransporteerde volume aan aardgas in het net van Enexis is slechts een bescheiden percentage van 0,35%.
In opdracht van Enexis is door DNV KEMA een analyse gemaakt van het potentieel aan groen gas binnen het Enexis gebied. Op basis van de beschikbaarheid van biomassa komt DNV KEMA tot de conclusie dat maximaal 13% van de gasvraag door lokaal opgewekt groen gas ingevuld kan worden.
Op veel plaatsen in Nederland wordt ruw biogas gemaakt, door bijvoorbeeld rioolslib, voedselresten of groente-, fruit-, en tuinafval (biomassa) te vergisten. Niet alleen boeren en tuinders, maar ook waterzuiveringsinstallaties en afvalverwerkingsbedrijven zijn potentiële producenten van ruw biogas. Vaak wordt dit gas ter plaatse omgezet in elektriciteit. Op zich heel duurzaam, maar de vrijgekomen warmte wordt niet altijd gebruikt. Het is daarom duurzamer om het gas naar een plek te brengen waar deze warmte wel benut kan worden. Ruw biogas kan niet zonder meer op het Nederlandse gasnetwerk worden ingevoed. Daartoe moet het eerst worden opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit via speciale opwerkinstallaties. Pas na een uitgebreide kwaliteitscontrole mag het dan groen gas heten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.