Ads Top

Inzameling energiezuinige lampen stabiliseert

In 2012 hebben consumenten en professionele gebruikers vrijwel evenveel lampen en armaturen ingeleverd voor recycling als het jaar ervoor. Nederlanders leverden via Wecycle gezamenlijk 3.434 ton aan lampen en verlichtingsarmaturen in. Het aandeel ingezamelde spaarlampen en tl-buizen daalde licht (met -2,5%) terwijl het aandeel ingezamelde armaturen licht steeg (+2 procent). De stabiliserende inzameling heeft volgens LightRec te maken met een volwassen wordend inzamelsysteem en een achterblijvende verkoop van lampen en armaturen. Dit laatste is mede een gevolg van de ingezakte vastgoedmarkt.
In 2011 liet Wecycle, het inzamelsysteem dat namens importeurs en producenten energiezuinige verlichting inzamelt en recyclet, nog een flinke groei zien die voornamelijk te danken was aan een flinke aanwas van de ingezamelde armaturen. Nu stabiliseert de inzameling. Stichting LightRec, namens de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting één van de opdrachtgevers van Wecycle, is desondanks tevreden met het behaalde resultaat. “De verkoopcijfers van lampen en armaturen lopen met de aanhoudende crisis flink terug,” aldus Jeroen Bartels, manager van LightRec. “Hoewel er onder aan de streep dezelfde hoeveelheid wordt ingezameld, is er eigenlijk sprake van een groeiende inzameling ten opzichte van wat er op de markt wordt gebracht. Dat betekent dat er aanzienlijk minder tl-buizen, spaar- en ledlampen in de vuilnisbak of in het sloopafval terecht zijn gekomen.“
Dat laatste is voornamelijk te danken aan publiekscampagnes van uitvoeringsorganisatie Wecycle en de nieuwe inzamelpunten in winkels, waardoor het de consument makkelijker wordt gemaakt om oude spaarlampen in te leveren. Ook acties in de professionele hoek, zoals de Gouden Bakkie-campagne, handige inzamelcontainers en slimme retourlogistiek stimuleren de inzameling.
Wecycle heeft zich in opdracht van LightRec in 2012 flink ingespannen om de inzameling onder consumenten en professionals te bevorderen. Zo is Wecycle meerdere samenwerkingsverbanden aangegaan - met onder meer Blokker, Gamma en Mediamarkt - waardoor winkelend publiek energiezuinige verlichting makkelijker in kan leveren. Aanvullend organiseerde Wecycle diverse publiekscampagnes om het publiek voor te lichten over de noodzaak van inzameling en stond de stichting onder meer op de Libelle Zomerweek en de Margriet Winterfair. Daarnaast gaf Wecycle op zeven vakbeurzen voorlichting aan installateurs en motiveerde hen meer lampen en armaturen in te leveren aan de hand van de zogenoemde ‘Bakkie-campagne’.
De aanhoudende recessie vraagt ook in 2013 om flinke inspanningen om het inzamelniveau op peil te houden. “We staan voor grote uitdagingen”, zegt Bartels. “Het afgelopen jaar hebben we belangrijke stappen gezet om daar in eensgezinde samenwerking met detaillisten, installateurs, eindgebruikers, gemeenten en de rijksoverheid een antwoord op te vinden.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.