Ads Top

Nuon sluit centrale Buggenum

Nuon, onderdeel van Vattenfall, heeft vandaag de 140 medewerkers van de Willem-Alexander centrale in Buggenum geïnformeerd dat per 1 april 2013 de centrale wordt gesloten. Voor de medewerkers is een sociaal plan van toepassing. Ook de vakorganisaties zijn over dit besluit geïnformeerd. Nuon betreurt de sluiting, maar de aanhoudende lage stroomprijzen gecombineerd met de hoge kostenbasis van de centrale maken rendabele exploitatie niet mogelijk. Ook het bijstoken van biomassa biedt geen rendabel toekomstperspectief.
De Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft het advies gegeven om de Willem-Alexander centrale nog een jaar open te houden. Nuon heeft dit advies serieus geëvalueerd, maar heeft niet voldoende basis gevonden om van het voorgenomen besluit tot sluiting af te wijken. Er is begrip voor de wens om de sluiting een jaar uit te stellen en werkgelegenheid nog een jaar langer zeker te stellen, maar gezien de te verwachten exploitatie verliezen bleek deze optie vanuit het perspectief van Nuon uiteindelijk niet realistisch. Nuon verschaft nu liever direct duidelijkheid over de situatie richting de betrokken medewerkers en met dit besluit, hoe spijtig ook, kunnen de medewerkers zich richten op de toekomst.
De COR heeft, na gesprekken vorige week met Nuon, besloten geen verdere stappen te ondernemen richting Ondernemingskamer. Dit betekent dat Nuon start met de uitvoering van de sluiting per 1 april 2013, gevolgd door werkzaamheden voor de ontmanteling van de centrale. De Willem-Alexander centrale staat al uit vanwege een jaarlijkse geplande stop.
De Willem-Alexander centrale is een 253 MW elektriciteitscentrale, die in 1993 in bedrijf is genomen als demonstratie centrale voor kolenvergassing. Door het gebruik van deze technologie op basis van kolen is het een complexe centrale met een relatief hoog kostenniveau. Vanwege de sterk verslechterde marktomstandigheden is de centrale niet meer rendabel. Ook plannen voor het bijstoken van biomassa op grote schaal (met toerekening van subsidies) blijken hier geen verandering in te kunnen brengen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.