Ads Top

Bedrijven in het gebied Betuwse Bloem willen biomassa verwaarden

Uit plantaardige reststoffen zijn eerst de waardevolle componenten te halen, voordat de biomassa de biovergister in gaat. Wageningen Universiteit is begin 2013 een studie begonnen om het tot waarde brengen van biomassa voor het gebied van de Betuwse Bloem te onderzoeken. Naast valorisatie is ook het bundelen van plantaardige reststromen via 'Biomassawerven' een aspect dat wordt onderzocht. Logistiek gezien lijkt er behoefte aan centrale plekken om biomassareststromen, zoals snoei- en resthout uit de fruit- en laanboomteelt, resten van glastuinbouwgewassen en champost, tijdelijk op te kunnen slaan en te verwerken. Dit kan mogelijk in combinatie met GFT en verwerkingsresten uit de voedselketen.
Ondernemers uit het gebied Betuwse Bloem die interesse hebben in het onderzoek en die er in zouden willen participeren kunnen contact opnemen met Bert Annevelink van Wageningen UR (tel. 0317-488700). Daarnaast zijn de onderzoekers op zoek naar ondernemers die kennis hebben van de plantaardige reststromen van hun eigen bedrijf en interesse hebben om van plantaardig afval een nieuwe business te maken. De resultaten uit de studie zullen de informatie leveren voor een bijeenkomst met ondernemers, overheden en kennisinstellingen, waarin die kansen worden besproken. Samen met de geïnteresseerde partijen worden er vervolgens concrete projectinitiatieven geïdentificeerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.