Ads Top

Ambities voor schone energie kunnen 60.000 banen opleveren

Het kabinet kan bij het realiseren van het doel om in 2020 van de totale energie 16 procent uit duurzame bronnen te halen zorgen voor een forse banengroei in de sector voor schone energietechonologie. Het bereiken van de doelstellingen levert circa 60.000 banen op en vertegenwoordigt een toegevoegde waarde van 5 miljard euro. Dit blijkt uit een studie van economisch adviesbureau EcoRys in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Het kabinet moet wel alle zeilen bijzetten om zijn doel te bereiken. Momenteel bedraagt het aandeel duurzame energie in Nederland slechts 4%. De cleantechsector is nog bescheiden, maar het groeipotentieel is enorm. De sector schone energietechonologie beslaat de hele keten; van onderzoek naar duurzame energie tot de maakindustrie voor windparken en installatiesector voor bijvoorbeeld zonnepanelen.
Het scenario dat EcoRys heeft doorgerekend, sluit aan bij het internationale Energierapport van WNF waaruit blijkt dat het mogelijk is om de wereld in 2050 volledig van duurzame energie te voorzien. Het WNF-rapport legt de nadruk op een sterke toename van energiebesparing, zon en windenergie, aangevuld met duurzame bio-energie. In het scenario van Ecorys wordt ervan uitgegaan dat niet alleen de binnenlandse markt voor hernieuwbare energie fors aantrekt, maar dat tegelijkertijd ook sprake is van een wereldwijde groei van de markt met zo’n 5 à 10 procent per jaar. Bedrijven die zijn georiënteerd op de export van schone energietechnologie profiteren hiervan.
Op dit moment staat de Nederlandse cleantechsector op de wereldwijde ranglijst op nummer 21. Het WNF wil dat Nederland in 2020 in de top 10 staat. Voor die ambitie zijn stabiele regelgeving, voldoende financiering en een sterke thuismarkt nodig. Het initiatief van de Sociaal Economische Raad (SER) om tot een nationaal energieakkoord voor duurzame groei te komen is daarin een eerste cruciale stap. "Nederland heeft een cleantechindustrie met een stevige basis en veel potentie, zowel wat betreft innovatie als de eigen maakindustrie", zegt WNF-directeur Johan van de Gronden. "Sterke cleantechlanden zoals Denemarken, China en Duitsland laten zien dat een sterke binnenlandse markt cruciaal is voor groei."
De berekening van EcoRys richt zich specifiek op het aantal banen en de toegevoegde waarde van de schone energietechnologiesector. Gevolgen van die ontwikkeling in andere sectoren zijn niet in kaart gebracht. Zo zijn de baten van meer innovatie, lager energiegebruik en CO2-reductie niet meegenomen. Dat geldt ook voor de kosten door minder vraag in andere sectoren en de extra kosten voor sommige technologieën van duurzame energie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.