Ads Top

EU doelen op terrein van energie en klimaat moeten ambitieuzer

‘De EU 2020 strategie voor energie en klimaat is ingehaald door de realiteit en moet veel ambitieuzer. Alleen zo kunnen we goed inspringen op de toenemende mondiale vraag naar energie, de gevolgen daarvan voor het klimaat, en de veranderingen die winning van bijvoorbeeld schaliegas teweegbrengen.’
Dat zei minister Timmermans vandaag in de jaarlijkse Mullerlezing van het Nederlandse Genootschap voor Internationale Zaken in Den Haag.
De komende 20 jaar zal de mondiale middenklasse met honderden miljoenen mensen toenemen. De verhoogde vraag naar energie heeft grote gevolgen voor het milieu en kan leiden tot spanningen en conflicten tussen landen. En nieuwe vormen van energiewinning, zoals met schaliegas, hebben grote gevolgen voor de prijs van olie en gas, en kunnen de mondiale verhoudingen aanzienlijk doen verschuiven.
Europa zal in de toekomst meer van haar energie moeten importeren. EU lidstaten hebben afgesproken in 2020 20% minder CO2 uit te stoten, 20% van alle energie uit duurzame bronnen te krijgen, en om 20% efficiënter energie te consumeren. ‘Deze doelen zijn niet voldoende om echt competitief te zijn in een veranderende wereld en het milieu beter te beschermen. Als we dat echt willen, dan zullen we veel meer moeten investeren en dat zowel nationaal als in EU verband regelen’, aldus minister Timmermans.
Een handelsland als Nederland, dat ook de thuisbasis is van het internationaal recht, moet het voortouw nemen om de dialoog rond grondstoffen te promoten, voordat spanningen leiden tot conflict. Nederland kan ook door kennisoverdracht en investeringen bijdragen aan meer transparantie en een goed investeringsklimaat zodat landen hun natuurlijke rijkdommen kunnen inzetten voor maatschappelijke welvaart.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.